Als je als passagier van een bus gewond raakt na een busongeluk of als je wordt aangereden door een bus, dan kun je voor de letselschade die je daarbij oploopt een letselschadevergoeding krijgen.

Aansprakelijkheid voor letselschade na een busongeluk

In de meeste gevallen is de vervoersmaatschappij aansprakelijk voor de letselschade die je als inzittende oploopt als gevolg van het busongeluk. Bij het kopen van je vervoersbewijs ben je namelijk een overeenkomst aangegaan dat de vervoerder je veilig van A naar B brengt.

Alleen wanneer er sprake is van overmacht en de buschauffeur het ongeluk op geen enkele manier had kunnen voorkomen, dan is de vervoerder niet aansprakelijk. Vaak blijkt dan overigens wel uit de situatie wie er wél aansprakelijk is voor het busongeluk en op wie u de letselschade kunt verhalen.

Aansprakelijkheid versus schuld

Het aansprakelijk zijn voor de letselschade is overigens iets anders dan ook daadwerkelijk schuldig zijn aan een ongeluk. Wanneer een voetganger door het rode verkeerslicht loopt en hij wordt daarbij geschept door een bus die net de bocht om komt, dan is de voetganger schuldig aan het busongeluk, maar de vervoersmaatschappij is aansprakelijk. Dat heeft er alles mee te maken dat een zwakkere verkeersdeelnemer door de wet beschermd wordt. Gemotoriseerde voertuigen zijn altijd aansprakelijk voor het ongeval als ze betrokken raken bij een ongeluk met een niet-gemotoriseerd voertuig of een voetganger.

Letselschade als gevolg van een busongeluk

Als gevolg van een busongeluk kun je letselschade oplopen. Dit betreft niet alleen de lichamelijke schade als gevolg van het ongeluk, maar bijvoorbeeld ook een vergoeding voor de angst die je hebt opgelopen als gevolg van het busongeval. Als jij als gevolg van het busongeluk niet meer in de bus durft te stappen of je durft een bepaalde oversteekplaats niet meer te gebruiken, omdat dit de plek is waar de bus je heeft aangereden, dan werkt dat door in je dagelijkse leven. Je kunt voor dit psychische leed ook een letselschadevergoeding claimen. De vergoeding voor deze immateriële schade noemen we smartengeld.

Heb jij als gevolg van een busongeluk letselschade opgelopen en wil je iemand die je helpt bij de financiële afhandeling hiervan? De letselschade-experts van Kracht! Letselschade helpen je graag verder.