Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat nu als je als gevolg van een ongeluk gewond bent geraakt, en het daardoor (tijdelijk) niet mogelijk is om schoon te maken, te koken of boodschappen te doen? Als iemand anders aansprakelijk is voor jouw ongeluk, dan heb je waarschijnlijk recht op schadevergoeding voor huishoudelijke hulp. In dit artikel lees je hoe het zit. 

 

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp 

Als je letsel hebt opgelopen door een ongeval (en er is iemand anders aansprakelijk), dan heb je recht op schadevergoeding. Dit neemt de gevolgen van jouw ongeluk natuurlijk niet weg, maar het kan wel voorkomen dat je hierdoor in (financiële) problemen komt.

Ook de kosten voor huishoudelijke hulp na een ongeval komen in aanmerking voor vergoeding. Denk bij huishoudelijke hulp aan hulp door derden, bijvoorbeeld met schoonmaken, koken, de kinderen verzorgen en boodschappen doen. Activiteiten die te maken hebben met zelfredzaamheid en verzorging (bijvoorbeeld aan- en uitkleden, eten, drinken, lopen, medicijnen innemen) kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen, maar vallen niet onder dit begrip. 

Komen de kosten voor huishoudelijke hulp voor vergoeding in aanmerking? Dan zal de verzekeraar van de andere partij de kosten van een schoonmaker of thuiszorgorganisatie moeten vergoeden. Maar ook de hulp van buren, familie en vrienden (ook wel mantelzorg genoemd) komt voor vergoeding in aanmerking. 

 

Vergoeding voor mantelzorg in 2024

De Letselschade Raad, een onafhankelijke en overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met letselschadezaken, heeft verschillende richtlijnen opgesteld om de hoogte van schadeposten vast te stellen. Voor de vergoedingen voor huishoudelijke hulp in de vorm van mantelzorg (dus via buren, familie of vrienden) volgen vaste bedragen uit de Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

Om te bepalen op welk bedrag je recht hebt wordt naar verschillende factoren gekeken:

  • De mate waarin je beperkt bent door het letsel (‘licht tot matig beperkt’ of ‘zwaar beperkt’).
  • Jouw bijdrage aan het huishouden voor het ongeval (25%, 50%, 75% of 100%; afwijken is mogelijk).
  • De samenstelling van het gezin en – bij gezinnen met kinderen – de leeftijd van het jongste kind.

De normbedragen worden ieder jaar geïndexeerd en verhoogd als de lonen sinds de datum waarop de normbedragen voor het laatst zijn gewijzigd, met minimaal 5% zijn gestegen. Want als de lonen stijgen, stijgen de kosten voor huishoudelijke hulp ook. Na de eerste 3 maanden volgt een beoordelingsmoment om te kijken of de mantelzorg nog voldoet of dat er professionele hulp nodig is. Blijf je gebruik maken van mantelzorg? Dan wordt dit in principe vergoed tegen een vast uurtarief. Op dit moment is dat € 11,50 per uur.

Soms doen de bedragen in de richtlijn geen recht aan de geleden schade en spelen er bijzondere omstandigheden. In die gevallen geldt ‘een richtlijn is ook maar een richtlijn’ en wordt er een concrete berekening gemaakt. Die berekening moet wel worden onderbouwd met bewijs. Schakel hiervoor altijd een letselschadespecialist in.

 

 

Professionele huishoudelijke hulp via de verzekeraar of gemeente

Als er professionele huishoudelijke hulp nodig is, dan wordt deze meestal ingeschakeld via de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat verzekeraars slachtoffers doorverwijzen naar het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-loket van de gemeente.

Wanneer je als slachtoffer huishoudelijke hulp inschakelt via de gemeente terwijl jouw letselschadezaak nog loopt, dan moeten de kosten worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. De aansprakelijke verzekeraar betaalt dan ook de eigen bijdrage die jij  aan de gemeente moet betalen voor het gebruik van de WMO-voorziening. Ook als de huishoudelijke hulp via de verzekeraar wordt geregeld, moet de aansprakelijke verzekeraar deze vergoeden zo lang jouw zaak loopt. 

 Maar wat nu als je na de afwikkeling van jouw letselschadezaak nog huishoudelijke hulp nodig hebt, maar hierover bij de schadeafwikkeling niets had afgesproken met de verzekeraar? Dan kan je niet meer aankloppen bij het WMO-loket, zo besloot de rechtbank Rotterdam in 2023. Het is daarom belangrijk dat ook de kosten van toekomstige huishoudelijke hulp worden meegenomen in de schadeafwikkeling. Zo wordt de huishoudelijke hulp ook in de toekomst nog (deels) vergoed.  

 

Met Kracht! Letselschade loop je geen vergoeding mis

Het is dus goed om te weten dat je ook voor huishoudelijke hulp door mantelzorgers recht hebt op een schadevergoeding. En het is heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken bij het afwikkelen van een letselschadezaak. Zo loop je geen vergoedingen mis die je in de toekomst misschien nog hard nodig hebt. Weet dat wij je hierbij kunnen helpen. Onze letselschadespecialisten weten goed waar we allemaal op moeten letten en wat er nodig is om te zorgen dat jij je leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken. En deze hulp kost jou niets. De kosten voor onze dienstverlening verhalen we namelijk ook op de aansprakelijke partij. Neem dus gerust contact met ons op voor meer informatie.

Hans Török