Selecteer een categorie
Informatie

Advocaat bij Letselschade?

95% van de letselschadezaken wordt buiten rechte, dus zonder tussenkomst van de rechter, met de aansprakelijke verzekeraar geregeld. Een directe noodzaak om je door een advocaat te laten bijstaan is er dan ook niet. Alleen in de resterende 5% van de zaken waar de rechter aan te pas komt is inschakeling van een proces advocaat noodzakelijk. Kracht! Letselschade heeft een samenwerkingsverband met ervaren en krachtige procedure advocaten zodat wij ook een gerechtelijke procedure niet uit de weg gaan!

Kan ik zelf mijn letselschade verhalen bij de tegenpartij?

Onze hulp en advies is 100% gratis. Probeer het niet zelf, maar laat je helpen!

De wetgever heeft bepaald dat de consument hulp moet kunnen krijgen bij het verhalen van zijn letselschade op kosten van de aansprakelijke tegenpartij. Dit omdat het slachtoffer onvoldoende deskundig wordt geacht om zijn of haar letselschade zelf op de aansprakelijke partij te verhalen. Je krijgt doorgaans te maken met een verzekeraar die juristen en letselschadedeskundigen in dienst heeft. Het komt vaak voor dat verzekeraars bepaalde schadeposten “over het hoofd zien” of te laag waarderen.

Om het letselschadeslachtoffer hiertegen in bescherming te nemen is art. 6:96 Burgerlijk Wetboek (BW) in het leven geroepen. Daarin is geregeld dat je als letselschade slachtoffer het recht hebt om je te laten bijstaan door een letselschade expert. Het regelen van letselschade is onze kracht!

Is letselschadeadvies echt gratis?

Ja! Op grond van het bepaalde in art. 6:96 Burgerlijk Wetboek dient de aansprakelijke partij naast jouw persoonlijke (letsel-)schade ook de redelijke kosten van buitengerechtelijke (dat wil zeggen zonder dat een procedure bij de rechter nodig is) bijstand te vergoeden. In bijna alle gevallen (behalve als je bijvoorbeeld een deel ‘eigen schuld’ hebt aan het ongeval) is onze hulp voor jou gratis. In die uitzonderingsgevallen dat dit niet zo is, maken we vooraf schriftelijke afspraken met je. Zo kom je nooit voor een verrassing te staan.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Je hebt recht op een schadevergoeding wanneer de tegenpartij schade aan jou heeft toegebracht en hiervoor aansprakelijk is volgens de wet. Of en wanneer iemand aansprakelijk is zoeken wij voor je uit!

Wat gebeurt er als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent?

Het kan helpen als er getuigen zijn van het voorval of dat je een door beide partijen ondertekend schadeformulier hebt. Wij schrijven die getuigen voor je aan, doen onderzoek en schakelen bij ongevallen op het werk zo nodig de ‘Arbeidsinspectie’ in.

Zelfs als je over voldoende bewijs beschikt dan kan het zijn dat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet wil erkennen. Ga daarom nooit zelf de strijd aan met de verzekeraar, maar laat je bijstaan door de experts van Kracht! Letselschade. Wij helpen jouw schade te verhalen en laten niet los totdat je je recht hebt gekregen. Als het nodig is starten we een procedure bij de rechter of stellen wij mediation voor. Kracht! Letselschade begeleidt jou ook tijdens dit proces.

Hoe herken ik een goede letselschade expert?

Hans en Harry zijn allebei zeer ervaren letselschade experts die zowel gewerkt hebben aan de kant van de verzekeraars als aan slachtofferzijde. Zij hebben elk tenminste 25 jaar ervaring in de behandeling van complexe letsel- en overlijdensschades. Inmiddels is het team versterkt met Sergio. Ook hij heeft al heel wat jaren ervaring als letselschade expert.

Wij zijn lid van het NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars) en wij staan ingeschreven in de registers van het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts). Om de beschermde titel van NIVRE expert te mogen voeren hebben wij een gedegen opleiding gevolgd, doen we ons werk fulltime en scholen we ons jaarlijks bij om van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving op de hoogte te blijven. Dit heet permanente educatie. Als NIVRE expert houden wij ons aan de voorgeschreven gedragsregels. Daarbij zijn Harry en Hans arbeidsdeskundigen en lid van de vakvereniging op dit gebied.

Klachtenreglement

Indien u andere verwachtingen had van onze dienstverlening, meld het ons en samen zoeken wij naar een oplossing. Zo nodig kent het NIVRE ook een klachtenreglement.

De letselschadedeskundigen van Kracht! zijn gedreven en zijn er voor de klant. Zij leveren kwaliteit en behandelen het letselschadeslachtoffer met respect. Als dan toch iets niet naar wens van de klant is verlopen heeft de klant houvast aan het onderstaande interne klachtreglement.

1. U zendt een e-mail naar info@krachtletselschade.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer, de naam van de behandelaar van uw dossier, en het dossierkenmerk van Kracht!. Daarbij geeft u aan op grond waarvan u een klacht indient.
2. Binnen twee werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging met de mededeling dat uw klacht door de directie van Kracht! in behandeling wordt genomen.
3. De directie of de door de directie aangewezen klachtfunctionaris bestudeert het dossier en kan u om een aanvullende toelichting vragen.
4. De klacht wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de toelichting beantwoord.
5. De afhandeling van de klacht geschiedt, met inhoudelijke argumentatie en motivatie, binnen een maand. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een externe klacht bij het NIVRE.
6. De directie gaat over de klacht in gesprek met de behandelaar van uw zaak en bespreekt eventuele verbeterpunten.
7. Indien er geen vertrouwen meer is tussen de klant en de behandelaar zal de klant een nieuwe behandelaar toegewezen krijgen.

Kan ik als werkgever kosten verhalen op een derde partij?

Stel: jouw werknemer heeft door schuld van een derde letsel opgelopen waardoor hij/zij al dan niet langdurig arbeidsongeschikt is. Erg vervelend voor je werknemer, maar ook voor jou. Als werkgever heb je immers een loondoorbetalingsverplichting zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover staat. Re-integratie en begeleiding van jouw werknemer door een arbodienst brengt voor jou eveneens extra kosten mee. Deze kosten kun je onder bepaalde omstandigheden op de aansprakelijke partij verhalen. Ook het verhalen van deze werkgeverslasten is onze kracht!