Sergio Schouten

Slachtoffers op de best mogelijke manier bijstaan en ze de hulp geven die ze verdienen beschouw ik als mijn uitdaging en streven. En dat betekent maatwerk leveren, want elk ongeluk en elk slachtoffer is anders. Goed luisteren en samen zoeken naar de mogelijkheden die er zijn, in een periode waarin het zelfs uitzichtloos kan lijken, daar doe ik het voor. Iedereen verdient namelijk een belangenbehartiger die ze écht begrijpt en er alles aan doet om een voor hen zo optimaal mogelijk resultaat te halen!

En dit doe ik al ruim 17 jaar.

Direct na het afronden mijn rechtenstudie aan de VU ben ik begonnen op de letselschadeafdeling van een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Daar heb ik alle soorten zaken kunnen behandelen (qua soort en zwaarte) en heb ik mij mogen bezighouden met het opleiden van jonge collega’s en mentoren. Ik heb teams aan mogen sturen met juristen en advocaten en ook via die weg een enorme diversiteit aan zaken voorbij zien komen. Ervaringen die ik nu dagelijks nog gebruik en inzet voor mijn eigen cliënten.

En om te bevestigen dat ik mijn werkzaamheden verricht volgens alle heersende keurmerken en richtlijnen heb ik een intensieve opleiding gevolgd met als uitkomst dat ik ingeschreven ben in het Register van het NiVRE Personenschade.