Kracht! Letselschade verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres of andere persoonlijke gegevens.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt Kracht! Letselschade persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Personen van bedrijven die interesse tonen in onze producten en diensten
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie willen krijgen, hebben of hebben

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Kracht! Letselschade heeft 2 vestigingen die persoonsgegevens gebruiken (en daarmee verwerken):

 • Kantoor Hoorn
 • Kantoor Vaassen

Voor de 2 locaties is Kracht! Letselschade het verantwoordelijke aanspreekpunt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 1. We hebben de gegevens nodig om een relatie met je aan te kunnen gaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld relevantere informatie sturen als we weten in welke branche jij en je organisatie werkzaam zijn.
 2. We willen een relatie graag goed onderhouden en opdracht en voor je kunnen uit voer Met je persoonsgegevens kunnen we contact blijven onderhouden. Om bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen is het nodig om over de naam van een contactpersoon te kunnen beschikken.
 3. We willen onze producten en diensten voortdurend Daarom st ellen we regelmatig vragen aan onze relaties. Het is dan van belang te weten aan wie en daarmee welk soort organisatie wij passende vragen kunnen stellen.
 4. Voor promotie- en Zo kunnen we je relevante informatie sturen over nieuwe ontwikkelingen en beter inspelen op je wensen. Hiervoor vragen we overigens altijd toestemming aan je (overeenkomstig de Telecom wet).
 5. Voor archiefdoeleinden. Ook al hebben we geen actuele relatie meer, dan gebruiken we de gegevens graag voor wetenschappelijke, historische of statistische

Hoe gaat Kracht! Letselschade met de gegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Kracht! Letselschade kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt of een email personaliseert. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Je persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Bijvoorbeeld bij het beheerproces van onze debiteuren. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Persoonsgegevens worden door Kracht! Letselschade niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden er voor Kracht! Letselschade bij de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die Kracht! Letselschade nastreeft houden wij ons aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:

 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
 • De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
 • De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Kan ik zien welke gegevens Kracht! Letselschade van mij heeft vastgelegd?

Jazeker, je kunt een overzicht opvragen bij Kracht! Letselschade. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken je gegevens geheel te verwijderen. Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Kracht! Letselschade, neem dan contact op met onze klachtfunctionaris Wilfred Andriessen via wilfred@krachtletselschade.nl of 085-2738225.

Wijzigingen in ons Privacy Statement

Dit statement wordt telkens geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Waar nodig wordt dit Privacy Statement hiermee natuurlijk in lijn gebracht.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Kracht! Letselschade b.v. persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kracht! Letselschade b.v. door een e-mailbericht te sturen naar wilfred@krachtletselschade.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van technische of functionele cookies op en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook. LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) lees je wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

Naast de zichtbare buttons zijn erop onze website ook onzichtbare cookies geplaatst. Ook wel bekend als tracking “tracking cookies”. Deze cookies gebruikt Kracht! Letselschade om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten op haar website en sociale platformen te weten LinkedIn en Facebook.

De informatie die wij verzamelen wordt geanonimiseerd echter is opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.