Stel, je dochter is samen met haar vriendinnen op de fiets op weg naar haar paardrijles. Jij zit in de tuin, als je plotseling loeiende sirenes hoort. Er is bij jou om de hoek duidelijk iets gebeurd. Met een knoop in je maag ga je kijken. En dan staat alles stil. Je dochter blijkt te zijn aangereden door een bus. Ze is er nog, gelukkig, maar ze is duidelijk zwaargewond. Wat een schrik! De eerste tijd staat uiteraard in het teken van het herstel van je dochter, en word je geleefd. Maar dan, na een tijdje, blijkt dat je het beeld van je dochter onder die bus, niet uit je hoofd krijgt. Je slaapt slecht, je lontje wordt korter, je valt uit op je werk. Weet je dat je de schade die hieruit voortvloeit (shockschade) mogelijk vergoed kunt krijgen? In dit artikel vertellen we je er meer over.

Wat is shockschade?

Een ongeval (of misdrijf) kan naast schade bij het primaire slachtoffer ook schade veroorzaken bij anderen dan het primaire slachtoffer. Bij de familie bijvoorbeeld. Is er sprake van zwaar lichamelijk letsel of overlijden? Dan kunnen sommige familieleden in aanmerking komen voor de vergoeding van affectieschade

Maar je kunt als naaste ook voor een schadevergoeding in aanmerking komen als je wordt geconfronteerd met (de directe gevolgen van) een ongeval of misdrijf en hierdoor psychische schade oploopt. Dit noemen we shockschade. Dat is bijvoorbeeld het geval als je getuige bent van een zwaar ongeval waarbij een dierbare is betrokken. Maar ook als je een naaste na een misdrijf zwaargewond aantreft of moet identificeren. 

Schadevergoeding voor shockschade: 5 vereisten

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moet wel voldaan zijn aan een vijftal vereisten. Dit blijkt uit rechtspraak. Het gaat dan om de volgende vereisten:

  1. Er is sprake van een ongeval of een strafbaar feit waarvoor een ander aansprakelijk is (onrechtmatige daad).
  2. Daarbij is het primaire slachtoffer zwaargewond geraakt of overleden.
  3. Degene die aanspraak maakt op een schadevergoeding voor shockschade (het secundaire slachtoffer) heeft de onrechtmatige daad waargenomen of is geconfronteerd met de gevolgen ervan (zoals bij een identificatie in het mortuarium of via foto’s).
  4. Door deze confrontatie is een heftige emotionele shock ontstaan. Rechters zullen dit sneller aannemen als het secundaire slachtoffer een nauwe affectieve band had met het primaire slachtoffer.
  5. Deze shock heeft geleid tot (gelet op de aard, duur en/of gevolgen) ernstig psychisch letsel, zoals een posttraumatische stressstoornis. Dit letsel moet zijn vastgesteld door een psychiater, huisarts of psycholoog, maar er hoeft geen sprake te zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Bij het beoordelen van deze vereisten moet ook rekening gehouden worden met de aard, toedracht en gevolgen van de onrechtmatige daad en de manier waarop het secundaire slachtoffer is geconfronteerd met die daad of de gevolgen daarvan (onverhoeds of niet).

Hoogte schadevergoeding

Als je recht hebt op een vergoeding voor shockschade, kan die vergoeding bestaan uit een bedrag aan smartengeld (immateriële schade), maar ook uit een vergoeding voor materiële schade. Dat is bijvoorbeeld het geval als je door het psychisch letsel een tijdje niet hebt kunnen werken (inkomensverlies) of kosten hebt moeten maken voor een behandeling. Over de hoogte van de schadevergoeding kunnen we niets zeggen, die hangt af van de omstandigheden van het geval.

Shockschade claimen? Schakel de hulp in van een letselschade-expert

Denk jij dat je recht hebt op shockschade en wil je bij het claimen hiervan onze hulp inroepen? Neem dan contact op met een van onze letselschadespecialisten.