Heb jij bij een ongeval – waarvoor een ander aansprakelijk is – letsel opgelopen? En heb je daardoor ook studievertraging opgelopen, waardoor je pas later dan de bedoeling was de arbeidsmarkt kan betreden? Dan heb je waarschijnlijk recht op een schadevergoeding voor studievertraging. In dit artikel lees je er meer over.

 

Schadevergoeding voor studievertraging in 2024 

In een eerder artikel over schadevergoeding voor huishoudelijke hulp bij letselschade vertelden we je al meer over de richtlijnen van de Letselschade Raad. De Letselschade Raad heeft deze richtlijnen opgesteld om de hoogte van schadeposten vast te kunnen stellen. Voor studievertraging is er de Letselschade Richtlijn Studievertraging. Volgens deze richtlijn geldt als schade wegens studievertraging:

 “de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.”

In de richtlijn staan ook normbedragen voor verschillende categorieën studievertraging. Deze normbedragen worden ieder jaar geïndexeerd. Voor 2024 gelden de hiernavolgende normbedragen:

Bron: De Letselschade Richtlijn Studievertraging, versie 1 januari 2024

Dit betekent dat je als slachtoffer met letselschade het genormeerde bedrag kunt vorderen als je kunt aantonen dat je door de studievertraging die voortvloeit uit jouw letsel later de arbeidsmarkt betreedt. De (verzekeraar van de) aansprakelijke partij zal dit bedrag dan moeten vergoeden.

 

Uitzonderingen

De richtlijn geldt alleen voor een studievertraging van maximaal één jaar. Bij een grotere vertraging spelen andere factoren een rol bij de waardering van deze schadepost, bijvoorbeeld of je in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De studievertraging is in dat geval geen afzonderlijk schadepost, maar onderdeel van de waardering van schade wegens weggevallen arbeidsvermogen.

Het kan ook zo zijn dat de bedragen in de richtlijn geen recht doen aan de geleden schade. Dat is bijvoorbeeld het geval als er bijzondere omstandigheden spelen, zoals specifieke talenten en carrièremogelijkheden. In die gevallen moet er een concrete berekening worden gemaakt, die moet worden onderbouwd met bewijs.

 

Extra studiekosten vallen niet onder de Richtlijn Studievertraging

Extra studiekosten (zoals de aanschaf van boeken en inschrijfgeld voor examens) vallen niet onder de Richtlijn Studievertraging. Deze uitgaven kunnen namelijk slecht worden genormeerd omdat ze per situatie sterk kunnen verschillen. Daarnaast zijn dit soort kosten makkelijk aan te tonen met bewijsstukken, waardoor er weinig discussie over kan ontstaan. 

Met Kracht! Letselschade loop je geen vergoeding mis

De normbedragen uit de Richtlijn Studievertraging zien op het jaar waarin de schade wordt geregeld, en niet op het jaar van uitval of het waarin je de opleiding afrondt (of waarin je uiteindelijk de arbeidsmarkt betreedt). Het kan dus nog best een gedoe zijn om dit uit te zoeken, zeker als je zelf het slachtoffer van letselschade bent en dus al genoeg aan je hoofd hebt. Wij kunnen je hierbij helpen. Onze letselschadespecialisten weten goed waar we allemaal op moeten letten om te zorgen dat je de juiste schadevergoeding krijgt. Neem dus gerust contact met ons op voor meer informatie.

Hans Török