Dit stuk werd gepubliceerd in 50+ magazine.

Een recent gekocht vrijstaand huis, met een grote tuin, een nieuwe baan, een echtgenoot met een goed draaiende eigen onderneming en twee dochters van begin twintig met een goede baan. Kortom, het leven lachte Marjan toe. Tot die ene dag in september 2016…..

Een andere boeg

Rond haar 50e besloot Marjan het over een andere boeg te gooien. Het werk dat zij verrichtte was eentonig en bood weinig perspectief. Zij had nog minimaal 12 jaren te gaan tot haar pensioengerechtigde leeftijd en wilde een functie met meer betekenis, verantwoordelijkheid, en, intermenselijke communicatie. Zij schoolde zich op eigen kosten om tot doktersassistente. Een dergelijke functie bood bovendien vaak de mogelijkheid tot parttime werken hetgeen goed te combineren zou zijn met het opknappen van het huis, het huishouden en het onderhouden en verzorgen van de grote tuin met geiten, kippen etc. Na het behalen van het diploma vond Marjan al snel onderdak bij een huisartsenpraktijk. Hoewel het wennen was en zij nog veel praktijkervaring moest opdoen had Marjan direct het gevoel op de juiste plek te zitten. Omdat de praktijk zo’n 15 km van haar woning lag had zij een elektrische fiets aangeschaft. Lekker op de fiets naar het werk. Beweging, geen files en in de buitenlucht. Heerlijk om de dag zo aan te vangen en na de werkdag zo thuis te komen.

Het begin van het einde

Zo leek dat ook op die dinsdag in september te gaan. Marjan had er lekker de vaart in en had de auto die van links kwam allang in de gaten. Zij had voorrang en nam aan dat de automobilist haar op deze rustige kruising wel zag aankomen. Helaas bleek de automobilist verblind door de zon en werd hij verrast door de relatief hoge snelheid waarmee Marjan van rechts kwam. Marjan werd vol in de flank geraakt en kwam via de voorruit van de auto op straat terecht. Gelet op de schade aan beide voertuigen was sprake geweest van een botsing met forse impact. Marjan had veel pijn en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, alwaar een gebroken heup en een forse verwonding aan de onderarm werd vastgesteld. Dezelfde dag werd zij geopereerd. Drie schroeven werden in de heup gebracht teneinde de botdelen op hun plaats te houden en weer vast te laten groeien.

Het herstel

Over de eerste zes weken vanaf de operatie mocht Marjan het been slechts voor 50% belasten werd haar te verstaan gegeven. Lastig als je op het werk en thuis veel moet lopen. Arbeidsongeschiktheid volgde en voor het huishouden, de werkzaamheden in de tuin en de verzorging van de dieren moesten alle zeilen worden bijgezet. Het kwam vooral aan de op de hulp van haar dochters en haar echtgenoot. Marjan wilde zo snel mogelijk weer aan het werk omdat zij een contract voor een half jaar bij de huisartsenpraktijk had gekregen. In geval van goed functioneren en na het volgen van een enkele interne cursus zou het contract verlengd worden, waarschijnlijk zelfs uiteindelijk omgezet in een vast contract.

Aanhoudende pijnklachten

Helaas bleek herstel uit te blijven. Marjan hield veel pijn in het bovenbeen en de heup. Negen maanden na de eerste operatie werd besloten over te gaan tot het plaatsen van een kunstheup. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Marjan bijna alles weer kon doen en nog weinig restklachten en beperkingen had. Intussen was het arbeidscontract van Marjan niet verlengd. De werkgever stelde zich vanwege de afwezigheid van Marjan plots een stuk minder schappelijk op en toonde weinig compassie. Afgezien van de onzekerheid die dit creëerde had dit gevolgen voor het inkomen van Marjan.

Kosten

Er waren daarnaast veel kosten ontstaan. Bijvoorbeeld op het vlak van reis- en parkeerkosten, ziektekosten, huishoudelijke hulp/mantelzorg, het uitbesteden van de noodzakelijke klussen in huis en de werkzaamheden in de tuin, én op het vlak van het verzorgen van de dieren. Naast het verlies van inkomen ontstond ook pensioenschade.

Weehuizen Letselschade heeft de schade, uiteraard in goed overleg met Marjan en haar familie, uitgebreid in kaart gebracht en bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto van de veroorzaker van het ongeval gevorderd. De aansprakelijkheidsverzekeraar was zich ervan bewust dat sprake was van een serieuze letselschade en voldeed de gevorderde schade.

Medisch adviseur

De medisch adviseur van Weehuizen Letselschade stond Marjan bij door middel van onder andere advisering. Met name datgene wat de medisch adviseur omtrent het toekomstrisico met betrekking tot artrose etc. kon melden was van belang bij de afwikkeling van de letselschadezaak. Vaak wordt daarvoor bij de regeling van de letselschadezaak een voorbehoud bedongen, zodat het slachtoffer er in de toekomst op terug kan komen.

Op het moment dat Marjan een nieuwe baan had gevonden en in haar medische situatie geen verandering meer optrad werd overgegaan tot regeling van de zaak, met het voorbehoud.

De immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, werd aan de hand van vele rechterlijke uitspraken en ervaring opgedaan uit eerdere letselschadezaken vastgesteld en bij de aansprakelijkheidsverzekeraar gevorderd.

Een nieuwe elektrische fiets

Inmiddels heeft Marjan een nieuwe elektrische fiets. De angst is grotendeels verdwenen maar zij is een stuk behoedzamer in het verkeer geworden. Ook zij is zich er terdege van bewust dat verkeersdeelnemers vaak de snelheid van fietsers met trapondersteuning onderschatten of verkeerd inschatten. Met alle gevolgen van dien.

Ook fietsers die gebruik maken van een fiets met trapondersteuning genieten conform artikel 185 van de Wegenverkeerswet bijzondere bescherming ten opzicht van gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voor zover hun elektrische fiets niet kentekenplichtig is.

Gezien de vele ongevallen met en de toenemende vraag naar elektrische fietsen is het de vraag of de wetgever in de toekomst nieuwe regels of aanpassing van de wet zal doorvoeren……