Smartphones zorgen nogal eens voor afleiding in het verkeer. Ben je aan het bellen of kijk je naar je telefoon, dan kun je de focus minder goed op de weg houden. Jaarlijks zijn er 600 verkeersslachtoffers doordat een van de verkeersdeelnemers was afgeleid door zijn of haar telefoon. Het gaat dan om dodelijke slachtoffers en mensen die voor behandeling naar het ziekenhuis moeten. Dit aantal is extra schokkend als je bedenkt dat veel van deze ongevallen met bijbehorende letselschade voorkomen hadden kunnen worden als de telefoon gewoon in de broekzak of tas was blijven zitten.

Ben jij betrokken bij een ongeval waarbij afleiding door een telefoon (deels) de oorzaak was, dan kunnen de specialisten van Kracht! Letselschade je helpen om de letselschade te verhalen.

Afleiding in het verkeer door een mobiele telefoon

Een mobieltje zorgt voor afleiding in het verkeer omdat je minder goed in staat bent om op de weg te letten als je op je telefoon kijkt. Zelfs het voeren van een simpel telefoongesprek tijdens het rijden, kan ervoor zorgen dat je niet volledig met je gedachten bij het verkeer bent. En bij een onverwachte gebeurtenis zit een ongeluk dan in een klein hoekje.

Die afleiding in het verkeer kan grote gevolgen hebben. Omdat je bijvoorbeeld net iets later met remmen bent als er een fietser je weg kruist of omdat je door het kijken naar je scherm van je smartphone niet doorhebt dat je per ongeluk de verkeerde weghelft op stuurt. Die afleiding kan er ook voor zorgen dat je net het bord mist waarop een snelheidswijziging staat en je dus niet doorhebt dat het verkeer voor je langzamer gaat rijden.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) zet zich al negentig jaar in om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Samen met de Nederlandse overheid startten ze de campagne ‘MONO: Ongestoord onderweg’. Op de website geven ze tips hoe je MONO kunt deelnemen aan het verkeer. Maar helaas kan ook deze campagne niet voorkomen dat er nog steeds veel ongelukken gebeuren waar het gebruik van een mobiele telefoon een belangrijke rol in speelt. Soms gaat het dan alleen om blikschade, maar het kan ook zo zijn dat een of meerdere betrokkenen letsel oplopen.

Aansprakelijkheid bij letselschade door het gebruik van een mobiele telefoon

Wat nu als je zelf te maken krijgt met letselschade omdat jijzelf of een andere verkeersdeelnemer even was afgeleid door een mobiele telefoon? Wie draait er dan op voor de kosten van die letselschade?

In de meeste gevallen is de verkeersdeelnemer die het ongeluk veroorzaakt, aansprakelijk voor de letselschade. Ben je afgeleid in het verkeer omdat je op je mobiele telefoon kijkt, dan betekent dit dus in principe dat jij aansprakelijk kunt zijn. Bij ernstige ongelukken neemt de politie vaak de telefoon in beslag voor onderzoek. Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoeken of, hoe en wanneer de telefoon werd ontgrendeld tijdens het rijden…

Risicoaansprakelijkheid: aansprakelijk, tenzij…

Toch moeten we daarbij ook een kanttekening plaatsen. In het verkeer maken we namelijk onderscheid tussen zwakkere en sterkere verkeersdeelnemers. De sterkere verkeersdeelnemers zijn alle gemotoriseerde voertuigen. Alle niet-gemotoriseerde voertuigen en voetgangers, rekenen we tot de zwakkere verkeersdeelnemers. Dit onderscheid is met name van belang wanneer er bij een ongeval een sterkere en een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken zijn.

Om de zwakkere verkeersdeelnemers extra te beschermen, is in de wet vastgelegd dat de sterkere verkeersdeelnemer in dat geval aansprakelijk is voor de letselschade. We noemen dit risicoaansprakelijkheid. Zelfs als een automobilist geen schuld heeft bij een aanrijding met een fietser of voetganger, dan is deze meestal toch aansprakelijk voor de letselschade.

Er geldt wel een ‘maar’. Stel dat de zwakkere verkeersdeelnemer de veroorzaker is van het ongeval omdat deze was afgeleid door het gebruik van een mobiele telefoon. Het kan dan zo zijn dat de zwakkere verkeersdeelnemer zelf deels aansprakelijk gesteld wordt voor de letselschade. De sterkere verkeersdeelnemer is door de risicoaansprakelijkheid (als er geen overmacht kan worden aangetoond) altijd voor minimaal 50% aansprakelijk voor de letselschade, maar op basis van de schuldvraag kan het zo zijn dat de zwakkere verkeersdeelnemer eigen schuld heeft voor de andere 50%.

Wil jij ook hulp bij letselschade?

De letselschadespecialisten van Kracht! Letselschade helpen je bij het verhalen van de letselschade op de aansprakelijke partij. Doordat wij de kosten van onze dienstverlening meenemen in de schadeclaim, is onze dienstverlening voor jou in de meeste gevallen gratis. Dus heb jij letselschade opgelopen door afleiding in het verkeer, neem dan vandaag nog contact met ons op.

Contact