Heb je op het werk een ongeluk gehad en heb je hier letsel aan overgehouden? Jouw werkgever is namelijk in de meeste gevallen aansprakelijk voor ongevallen die plaatsvinden tijdens werktijd. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf en op de werkvloer en hij moet er dan ook alles aan doen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Ben je betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval, stel je werkgever dan zo snel mogelijk na het ongeval aansprakelijk.

Wil jij weten of je in aanmerking komt om je letselschade te claimen? Doe dan de letselschadecheck!

Doe de Letselschadecheck

Zorgplicht van de werkgever

Zoals we in de inleiding al vertelden, is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf. Dat houdt in dat hij moet zorgen voor de benodigde beschermende kleding en hulpmiddelen, voor waarschuwingsborden als de vloer bijvoorbeeld nat is, maar ook voor de juiste instructies voor het gebruik van materialen en machines.

Natuurlijk heb je zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Als jouw werkgever je een veiligheidsbril aanbiedt, maar je besluit deze niet op te zetten tijdens het lassen en je krijgt vuur in je ogen, dan kun je je werkgever daarvoor niet aansprakelijk houden. Bij een bedrijfsongeval is het daarom wel zaak om eerst helder te hebben of je de veiligheidsinstructies van de werkgever hebt opgevolgd. Overigens is het de werkgever die moet aantonen dat jij niet naar zijn instructies gehandeld hebt en dat hij er dus alles aan gedaan heeft om te voorzien in een veilige werkomgeving.

'Hans heeft mij fantastisch bijgestaan na een bedrijfsongeval met blijvend letsel. Terwijl ik in de kreukels lag, heeft hij mij uitgelegd wat mijn rechten zijn, mij gerust gesteld, mij aangehoord. Dit alles zonder zich op te dringen.' - Daniel

Ik heb letselschade door een bedrijfsongeval. Wat nu?

Letselschade-experts hebben ervaring met de afhandeling van bedrijfsongevallen en ook met het claimen van smartengeld na een bedrijfsongeval. Neem daarom na een bedrijfsongeval altijd zo snel mogelijk contact op met een letselschade-expert om de afhandeling van de letselschade in goede banen te laten leiden. Je weet zo zeker dat alle schadeposten in de claim worden meegenomen.

Voor wat betreft de immateriële schade, het zogenoemde smartengeld, is vaak niet direct duidelijk welk bedrag je daarvoor kunt claimen. Een letselschade-expert kan je dan helpen om een overzicht te maken van alle schade die als gevolg van het bedrijfsongeval geclaimd kan worden bij de werkgever.

Heb jij letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval en wil jij je laten bijstaan door een letselschade-expert? Wij van Kracht! Letselschade zijn je graag kosteloos van dienst bij de afhandeling van je letselschade.

Contact opnemen