Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Het meest voorkomende en bekende voorbeeld is een verkeersongeval waarbij iemand gewond raakt en hier (blijvend) letsel aan overhoudt. Maar ook medische missers kunnen tot letselschade leiden. En wat te denken van letselschade door een bedrijfsongeval?

Letselschade kan in sommige gevallen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Als dit het geval is en iemand is aansprakelijk voor het letsel, dan kun je voor de arbeidsongeschiktheid een letselschadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij.

Wil jij weten of je in aanmerking komt om jouw letselschade te claimen? Doe dan de letselschadecheck.

Doe de Letselschadecheck

Een causaal verband

Een belangrijk punt bij alle vormen van letselschade, en dus ook wanneer de letselschade verband houdt met arbeidsongeschiktheid, is dat de schade direct moet voortvloeien uit de schadeveroorzakende gebeurtenis. We noemen dit het causaal verband. Als je een auto-ongeluk hebt gehad en je struikelt een week later waardoor je je been breekt, dan kun je niet zeggen dat die beenbreuk een gevolg is van het ongeval. Het causaal verband ontbreekt dan.

Letselschade en arbeidsongeschiktheid

Wanneer letselschade uitmondt in arbeidsongeschiktheid, dan kan de schadepost behoorlijk snel oplopen. Er valt dan niet alleen een deel van het inkomen weg, maar mogelijk ook een deel van de levensvreugde. De letselschadevergoeding bestaat dan ook uit twee delen: het deel voor de materiële schade en het deel voor de immateriële schade. Dat laatste noemen we ook wel smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor de schade die niet in geld is uit te drukken. Denk dan aan een vergoeding voor pijnklachten, verdriet, angst of een depressie. Wanneer je je baan verliest als gevolg van het opgelopen letsel, dan kan dit verstrekkende psychische gevolgen hebben. Smartengeld is een compensatie voor dit psychische leed.

Letselschade door beroepsziekten

Lang niet altijd is letselschade een direct gevolg van een ongeluk. Zo kennen we bijvoorbeeld ook letselschade in de vorm van een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een ziekte die direct voortvloeit uit het werk dat je doet. Jaarlijks worden zo’n 20.000 Nederlandse werknemers ziek en in sommige gevallen raken zij zelfs arbeidsongeschikt door een beroepsziekte. Voorbeelden van beroepsziekten zijn asbestose en de schildersziekte, maar ook RSI of het oplopen van een besmettelijke ziekte als HIV in de gezondheidszorg, valt onder de noemer beroepsziekten. Als de werkgever aansprakelijk is voor deze beroepsziekte, dan kun je de letselschade door arbeidsongeschiktheid bij de werkgever claimen.

Is er in jouw geval sprake van letselschade en arbeidsongeschiktheid en wil je dat onze letselschade-experts met je meekijken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze dienstverlening is voor jou bovendien gratis, omdat we de kosten verhalen op de aansprakelijke partij.