Wil je na een ongeval onder werktijd, ofwel een arbeidsongeval, een schadevergoeding van je werkgever vragen? Dat is in veel gevallen mogelijk. Je werkgever is bij een bedrijfsongeval namelijk bijna altijd aansprakelijk. Alleen wanneer je zelf roekeloos handelde, bestaat de kans dat je na het arbeidsongeval geen recht hebt op een schadevergoeding. Overigens blijkt in de praktijk dat roekeloos gedrag zelden aantoonbaar is en dat de werkgever ook in gevallen van vermeende roekeloosheid gewoon aansprakelijk is.

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de werkgever “zodanige maatregelen [moet] treffen en aanwijzingen [moet] verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Dit betekent in het kort dat de werkgever ervoor moet zorgen dat hij:

  • beschermingsmiddelen ter beschikking stelt;
  • waarschuwt voor gevaar, zoals een natte vloer;
  • keuring en onderhoud pleegt aan machines en installaties, zodat ze veilig zijn;
  • duidelijke veiligheidsinstructies opstelt;
  • en zorgt dat de veiligheidsinstructies worden nageleefd, door daarop te controleren.

Recht op schadevergoeding na een arbeidsongeval

Wanneer de werkgever niet aan bovengenoemde eisen heeft voldaan, is het recht op schadevergoeding na een arbeidsongeval heel duidelijk. Maar in veel gevallen bestaat er ook recht op een schadevergoeding als het ongeval (deels) de eigen schuld van de werknemer is.

Stel je klimt op een vensterbank om een raam dicht te doen en je komt hierbij ten val. Als er ook een trapje beschikbaar is, dan lijkt dit een duidelijk gevalletje ‘eigen schuld’. Toch is je werkgever in veel van dit soort situaties wel degelijk aansprakelijk. Alleen wanneer hij kan bewijzen dat hij hierover duidelijke instructies gaf, kan het zijn dat hij niet aansprakelijk is.

De bewijslast hiervoor ligt dus bij de werkgever. Dit blijkt voor veel werkgevers een probleem. In de meeste gevallen is de werkgever daarom aansprakelijk na een arbeidsongeval en zal hij hiervoor een schadevergoeding moeten betalen.

Een goede band met je werkgever

Veel werknemers vinden het moeilijk om na een bedrijfsongeval een schadevergoeding te claimen bij hun werkgever. Zij zijn bang hierdoor de relatie met hun werkgever te verstoren. Hierbij is het goed om te weten dat veel werkgevers een verzekering voor arbeidsongevallen afsluiten. Het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval hoeft dus geen effect te hebben op jouw relatie met je werkgever.

Om te voorkomen dat emoties een rol gaan spelen bij een dergelijke procedure, is het wel verstandig om de hulp van een letselschade-expert in te schakelen voor het claimen van een letselschadevergoeding na een arbeidsongeval. Onze letselschade-experts weten bovendien precies waar ze rekening mee moeten houden bij de schadeclaim en onze dienstverlening is voor jou als slachtoffer altijd gratis.

Weten of je recht hebt op een schadevergoeding na een arbeidsongeval?

Ben je slachtoffer van een arbeidsongeval en wil je weten of jij recht hebt op een schadevergoeding? Doe dan de letselschadecheck!

Doe de letselschadecheck