Je hebt op je werk een ongeluk gehad. Uitgegleden op een gladde vloer, je hand in een machine of je bent bekneld geraakt. En daarbij heb je letsel opgelopen. Daardoor kan je voorlopig niet (volledig) werken. Bovendien moet je allerlei kosten maken. Wellicht vraag je je af of jouw schade ook vergoed wordt? In dit artikel lees je er meer over.

Zorgplicht werkgever 

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat als je letsel oploopt bij een bedrijfsongeval, je werkgever hier bijna altijd voor aansprakelijk is. Je werkgever heeft namelijk een ‘zorgplicht’. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen het bedrijf en er alles aan moet doen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Wat deze zorgplicht precies inhoudt en in welke gevallen een werkgever niet aansprakelijk is, lees je hier.

Schadevergoeding bij een bedrijfsongeval: wat wordt vergoed?

Als je letsel hebt opgelopen bij een bedrijfsongeval (en je werkgever is daarvoor aansprakelijk), dan heb je recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding maakt het ongeval uiteraard niet ongedaan, maar zorgt er wel voor dat jij niet in de (financiële) problemen komt. Ook moet deze vergoeding jou in staat stellen om je te richten op je herstel en je leven weer zo goed mogelijk op te pakken. 

In de letselschadepraktijk maken we onderscheid tussen materiële schade en immateriële schade (smartengeld).

 

Materiële schade

Als het gaat om materiële schade, komen er vaak meer schadeposten voor vergoeding in aanmerking dan de meeste mensen denken. Waar moet je zoal aan denken?

  • inkomensschade
  • medische kosten (waaronder het betaalde eigen risico)
  • reis- en parkeerkosten (voor bezoeken aan het ziekenhuis of de fysiotherapeut)
  • kosten van eigendommen die bij het ongeval kapot zijn gegaan
  • kosten voor huishoudelijke hulp
  • kosten voor het aanpassen van je huis
  • kosten voor werkzaamheden aan je huis of tuin, die je anders zelf zou doen
  • onderhoudskosten voor huis en tuin
  • kosten voor kaartjes en abonnementen (bijvoorbeeld voor het theater of de sportschool), waar je als gevolg van het ongeval geen gebruik van hebt kunnen maken

De hoogte van de vergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst en de duur van de klachten en de mate waarin zij je in het dagelijks leven beperken. Schakel je een letselschade-expert in? Dan helpt deze je bij het in kaart brengen van je schadeposten en het onderbouwen van het bedrag.

 

Smartengeld

Naast de hierboven genoemde materiële schadeposten, kan je na een bedrijfsongeval ook in aanmerking komen voor een vergoeding van immateriële schade (smartengeld). Heb je bijvoorbeeld chronische pijnklachten? Of last van depressieve gevoelens omdat je niet meer (volledig) kunt werken? Ben je angstiger geworden? Of kan je bepaalde hobby’s niet meer uitoefenen en geniet je daardoor minder van het leven? Dan heb je daar natuurlijk verdriet van. Smartengeld is een financiële vergoeding voor deze pijn en ellende.

Voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld kan je het beste een letselschade-expert inschakelen. Verzekeraars zoeken namelijk graag aansluiting bij vergelijkbare gevallen, maar uit onze praktijk weten wij dat eigenlijk geen situatie hetzelfde is. En dat veel afhangt van jouw persoonlijke omstandigheden en specifieke medische situatie. Met andere woorden: elke zaak is anders, en elke zaak is maatwerk! Je kunt de onderhandelingen over de hoogte van het smartengeld dus het beste overlaten aan een letselschadespecialist.

 

Je werkgever is verzekerd 

We schreven eerder in deze blog dat je werkgever bijna altijd aansprakelijk is als jou een bedrijfsongeval overkomt. Gelukkig is je werkgever hier ook bijna altijd voor verzekerd. Dit betekent dat je werkgever de schade niet zelf hoeft te betalen. En dat jij je dus geen zorgen hoeft te maken dat je gedoe krijgt met je werkgever, of dat je werkgever de schade wellicht niet kan dragen en failliet gaat.

Meer weten? 

Heb jij een bedrijfsongeval gehad waarbij je letsel hebt opgelopen? En wil je de schade graag vergoed krijgen? Neem dan contact op met Kracht! Onze letselschadespecialisten staan regelmatig slachtoffers van een bedrijfsongeval bij. We weten dus goed waar we allemaal op moeten letten en wat er nodig is om te zorgen dat jij je leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken. In dit artikel vertelt ervaringsdeskundige Peter hier meer over. Dankzij de inzet van Hans kreeg Peters gezin huishoudelijke hulp en – tot de schade definitief is afgewikkeld – regelmatig een voorschot. Ook regelde Hans dat Peter geestelijke ondersteuning kreeg om te kunnen dealen met de gevolgen van het ongeval.

Kosteloze bijstand na een bedrijfsongeval

Tot slot goed om te weten: onze hulp kost jou niets. De kosten voor onze dienstverlening verhalen we namelijk op (de verzekeraar van) je werkgever.