Grote waardering voor het doorzettingsvermogen van Menno Weehuizen.

Ik wil Menno Weehuizen hartelijk bedanken voor zijn expertise en daadkracht met betrekking tot de schade afhandeling. De schulderkenning van de tegenpartij werd klip en klaar bevestigd
maar de schade-uitkering, m.b.t. tot twee gebroken polsen, verliep uiterst moeizaam vanwege de starre en botte werkwijze van de tegenpartij! Door zijn doorzettingsvermogen van Menno heeft hij een goede schade-uitkering uit het vuur gesleept, waarvoor mijn grote waardering. Ik beveel een ieder aan Menno in te schakelen om uw zaken te behartigen.
Ik ben ook zeer verheugd dat ik deze gebeurtenis kan afsluiten.
Liesbeth Poelman