Stel je eens voor: je krijgt te maken met een ongeval op een bouwplaats. Door dit arbeidsongeval loop je letsel op. Wist je dat je in dit geval de letselschade kunt verhalen op de aansprakelijke partij? Veel mensen weten niet dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade als er sprake is van een bedrijfsongeval. Of ze weten het wel, maar ze zijn bang dat het verhalen van de letselschade op de werkgever gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie.

In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de letselschadevergoeding waar je recht op hebt als je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval.

Ongeval op een bouwplaats: een praktijkvoorbeeld

In dit artikel gaan we specifiek in op een ongeval op een bouwplaats, maar wat we hierin vertellen, geldt ook voor alle andere bedrijfsongevallen. Waar we het hebben over een werkgever kun je bovendien ook opdrachtgever lezen. Ook als zzp’er kun je namelijk de letselschade die je oploopt bij een arbeidsongeval verhalen op de aansprakelijke partij. Dit zal in de meeste gevallen de opdrachtgever zijn.

Aan de hand van een voorbeeld, vertellen we je wat wij als letselschadespecialist voor je kunnen betekenen wanneer je te maken krijgt met een arbeidsongeval.

Peter werkt als zzp’er op een bouwplaats. Vanaf de grond geeft hij een kraanmachinist instructies over het laten zakken van een pallet met stenen. Maar door een fout in de communicatie laat de kraanmachinist de pallet zakken, terwijl dat volgens de aanwijzingen van Peter niet mogelijk is. De pallet verbrijzelt de linkerpols van linkshandige Peter. In eerste instantie denkt Peter nog dat het om een ‘gewone’ breuk gaat. Als hij van de specialist hoort dat de pols echt behoorlijk beschadigd is, krijgt hij ook het advies om de hulp van een letselschade-expert in te schakelen.

Letselschade na een bedrijfsongeval

Door de verbrijzelde pols kan Peter niet meer werken. Hierdoor lijdt hij inkomensschade. Ook is hij niet meer in staat om het huishouden te doen en omdat zijn vrouw inmiddels fulltime werkt, regelt Kracht! Letselschade hulp in de huishouding voor Peter en zijn gezin. Ook deze kosten vallen onder de letselschade. Alle kosten die Peter moet maken als gevolg van het ongeval en die niet door een andere partij – zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering – vergoed worden, vallen onder de letselschade. Dus reiskosten naar het ziekenhuis, de eigen bijdrage van de ziektekosten, kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook kosten voor bijvoorbeeld vervangend vervoer of aanpassingen in huis, kun je op de aansprakelijke partij verhalen.

Een arbeidsongeval: eigen schuld?

Bij bedrijfsongevallen is de werkgever nagenoeg altijd aansprakelijk. Alleen wanneer de werkgever kan bewijzen dat jij roekeloos gehandeld hebt, kan deze onder de aansprakelijkheid uitkomen. En die bewijslast voor de werkgever gaat best ver. De werkgever moet dan namelijk aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om een ongeval te voorkomen én dat jij die aanwijzingen niet hebt opgevolgd. Een bordje met bedieningsinstructies voor een machine is daarbij niet voldoende. De werkgever moet bijvoorbeeld ook zorgen dat alle instructies worden opgevolgd en dat er dus iemand is die daarop toezicht houdt.

Ook wanneer het bedrijfsongeval gebeurt door een onoplettende collega, zoals in het voorbeeld van Peter, dan is de werkgever, of in dit geval de opdrachtgever, aansprakelijk. De werkgever is bovendien verplicht om bij arbeidsongevallen met een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname of blijvend lichamelijk letsel de Nederlandse Arbeidsinspectie in te schakelen. Dat geldt voor iedereen die onder het gezag van de werkgever werkt en dus ook voor zzp’ers en inhuurkrachten die door de werkgever of opdrachtgever op de werklocatie aan het werk zijn.

Bij Peter leek het in eerste instantie om een gebroken pols te gaan en hiervoor is dus ook geen Arbeidsinspectie ingeschakeld. Toch moest de opdrachtgever dit ongeval alsnog bij de Arbeidsinspectie melden op het moment dat Peter voor een operatie aan zijn pols werd opgenomen in het ziekenhuis.

Verstoring van de arbeidsrelatie

Veel mensen zijn bang dat een bedrijfsongeval leidt tot een verstoorde arbeidsverhouding. Toch hoeft dit niet het geval te zijn. Als het goed is, is iedere werkgever of opdrachtgever verzekerd voor arbeidsongevallen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en de kosten van de letselschade kunnen behoorlijk oplopen. Heb jij te maken met letselschade, twijfel dan ook niet om de werkgever aansprakelijk te stellen. Wij kunnen je hierbij helpen.

Smartengeld bij een bedrijfsongeval of een ongeval op de bouwplaats

Peter verbrijzelde door een ongeval op de bouwplaats zijn pols. Afgezien van alle financiële schade die hij door dit bedrijfsongeval heeft, heeft Peter ook voortdurende pijnklachten. Deze pijnklachten hebben invloed op het dagelijks functioneren van Peter. Ook kan hij veel dingen die hij graag deed, niet meer doen. Zo fietste hij graag. Omdat het leven na het ongeluk op de bouwplaats voor Peter zo ingrijpend veranderd is, kan hij naast een vergoeding voor de daadwerkelijke schade ook een vergoeding claimen voor de zogenoemde immateriële letselschade. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade. We noemen de vergoeding voor emotionele schade het smartengeld.

Wanneer jij je bij Kracht! Letselschade meldt na een bedrijfsongeval, dan gaan we niet alleen voor je aan de slag met de daadwerkelijke financiële schade, maar houden we ook rekening met het smartengeld. Onze dienstverlening is voor jou bovendien gratis, omdat we de kosten daarvan verhalen op de aansprakelijke partij. Wil je dat wij je helpen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Wil je een uitgebreide versie van het verhaal van Peter lezen? Hier lees je hoe Kracht! Letselschade hem hielp toen hij een ongeval op de bouwplaats kreeg.

Heb jij ook te maken met een ongeval op de bouwplaats of ben je betrokken bij een ander bedrijfsongeval en wil je dat een letselschadespecialist met je meedenkt over de kosten die je op de aansprakelijke partij kunt verhalen? Neem dan contact op met de letselschade-experts van Kracht! Letselschade. Wij helpen je graag verder.

Contact