zeer professioneel en volhardend.

Ik wil jullie bedanken voor je voortdurende inspanning om mijn belangen te behartigen.
Verzekeraars willen middels bemiddeling je zo lang mogelijk aan het lijntje houden zodat je er moedeloos van wordt. Hier worden allerlei zogenaamde deskundigen en niet zinvolle en vaak kostbare oplossingen bijgehaald.

De echte klachten lijken dan naar de achtergrond te verdwijnen en het blijft pappen en nat houden.
Jullie moet wel een bijzondere gave bezitten om zoveel geduld te hebben om altijd weer de strijd aan te gaan met de verzekeraars en hun met de juiste argumenten va repliek te dienen.
Dat dit traject een aantal jaren duurt is een bijna onoverkomelijke periode. Een alternatief is een rechtszaak aanspannen maar dit kan ook lang duren en de uitkomst blijft zeer ongewis door onvoorspelbare factoren. Kracht weet goed de balans te vinden tussen bemiddelen en tot een acceptabel eindresultaat te komen.