Raak je als voetganger of fietser betrokken bij een ongeluk, dan is de kans aanwezig dat je daarbij letsel en meer specifiek, hoofdletsel oploopt. De kans dat je bij een scooterongeluk hoofdletsel oploopt, is de laatste jaren gelukkig een stuk kleiner geworden, omdat veel scooterrijders tegenwoordig een helm dragen.

Naast het lichamelijke letsel als gevolg van een ongeluk, kan er ook sprake zijn van psychische klachten. Zeker wanneer het ongeluk veroorzaakt is door een ander of iemand anders aansprakelijk is, is er een reële kans dat je aanspraak kunt maken op een vergoeding bij letselschade. Deze letselschadevergoeding kan bestaan uit een vergoeding voor de materiële schade en smartengeld.

Doe de letselschadecheck

Wat kun je doen als je hoofdletsel hebt opgelopen bij een ongeluk?

Iedere vorm van letsel, maar zeker hoofdletsel, kan verstrekkende gevolgen hebben. Misschien kun je door het oplopen van hoofdletsel als gevolg van een verkeersongeluk of bedrijfsongeval je normale werk niet meer goed doen. Ook kan het zijn dat je voor je dagelijkse verzorging afhankelijk bent van anderen of dat je psychische klachten hebt, als gevolg van het hoofdletsel of het ongeluk. In dit soort gevallen kun je mogelijk aanspraak maken op een letselschadevergoeding.

Om aanspraak te kunnen maken op smartengeld, is het van belang dat iemand anders aansprakelijk is voor het letsel. Dat kan zijn omdat iemand daadwerkelijk een overtreding begaat, zoals bijvoorbeeld door rood licht rijden. Ook wanneer iemand niet direct een fout maakt, kan iemand toch aansprakelijk zijn voor de schade. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een automobilist een voetganger aanrijdt. Hierbij is sprake van zogenoemde risicoaansprakelijkheid. De automobilist is hier aansprakelijk, omdat de voetganger een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Zowel bij directe aansprakelijkheid als bij risicoaansprakelijkheid geldt dat je de ander aansprakelijk stelt voor het letsel.

Bij letselschade begint het er dus altijd mee dat je iemand aansprakelijk moet stellen voor de geleden schade.

Voor welke schade kan ik smartengeld claimen bij hoofdletsel?

Alle schade, zowel materiële schade als immateriële schade, kun je claimen bij de persoon (of verzekeraar) die aansprakelijk is voor de geleden schade. Onder materiële schade valt de schade aan de auto, fiets, scooter of motor, maar bijvoorbeeld ook de medische kosten. Alle schade die we in geld kunnen uitdrukken, noemen we materiële schade. Immateriële schade is alle schade die niet in geld uit te drukken is. We noemen dit ook wel de emotionele schade van het ongeval. Alle schade die de kwaliteit van leven kan beïnvloeden, kan je meenemen in je letselschadeclaim.

Wil je weten of jij aanspraak kunt maken op smartengeld? Onze letselschade-experts kijken graag met je mee. Omdat wij de kosten van onze dienstverlening verhalen op de tegenpartij, is onze hulp voor jou kosteloos.

Contact opnemen