Ben je tijdens je werkzaamheden gevallen van een steiger en loop je hierbij letsel op, dan kun je deze letselschade in de meeste gevallen verhalen op je werkgever. Alles wat je moet weten als je bent gevallen van een steiger en hoe het zit met de schadevergoeding die je voor dit bedrijfsongeval kunt claimen, vertellen we je in dit artikel.

Als je op hoogte werkt, dan is er altijd een risico dat je van de steiger valt. Juist een val van dergelijke hoogte kan voor behoorlijk letsel zorgen. Afgezien van het leed dat dit letsel veroorzaakt, kunnen de kosten die verband houden met letsel na een bedrijfsongeval behoorlijk oplopen. Je kunt daarom in de meeste gevallen een vergoeding krijgen als je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval.

Wil jij weten of je in aanmerking komt om je letselschade te claimen? Doe dan de letselschadecheck!

Doe de Letselschadecheck

Werkgever is meestal aansprakelijk bij letsel na een bedrijfsongeval

Is het aan jezelf te wijten dat je van een steiger bent gevallen? Ook dan is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever moet er immers voor zorgen dat jij als werknemer je werkzaamheden zo veilig mogelijk kunt uitvoeren. Alleen wanneer je zelf roekeloos gedrag vertoont én de werkgever kan aantonen dat het bedrijfsongeval een gevolg is van dat roekeloze gedrag, dan hoeft hij geen schadevergoeding voor het bedrijfsongeval te betalen. In de praktijk blijkt het aantonen van roekeloos gedrag erg lastig. Werkgevers kunnen daarom bijna altijd met succes aansprakelijk worden gesteld bij letsel na een bedrijfsongeval.

Schadevergoeding: gevallen van een steiger

De hoogte van de schadevergoeding waar je bij een bedrijfsongeval aanspraak op kunt maken, is afhankelijk van de aard van het letsel. Hierbij is het belangrijk dat ook het psychische letsel als gevolg van het bedrijfsongeval wordt meegenomen in de vergoeding.

Heb je sinds het bedrijfsongeval bijvoorbeeld last van hoogtevrees, dan kan dit behoorlijke gevolgen hebben voor je dagelijkse gemoedstoestand. Het betekent misschien niet alleen dat je ander werk moet zoeken en daardoor verlies van inkomen hebt, maar het kan ook betekenen dat je door deze angstklachten aanzienlijk minder plezier in het leven hebt. Ook voor dit psychische letsel als gevolg van het bedrijfsongeval kun je dan een schadevergoeding krijgen. We noemen de schadevergoeding voor het psychische letsel ook wel het smartengeld.

Zorgplicht van de werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht als het gaat om de veiligheid van de werknemers. Hiervoor zijn vaak veiligheidsvoorschriften opgesteld. Maar wat nu als de werknemer zich niet houdt aan deze veiligheidsvoorschriften en deze hierdoor van een steiger valt?

In de wet staat: ‘De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.’

Een belangrijk punt hierin is dat de werkgever erop moet toezien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en dat hij aanwijzingen kan verstrekken als zich een onveilige situatie voordoet. Dat betekent dus dat de werkgever aanwezig moet zijn om een oogje in het zeil te houden. Is de werkgever zelf niet aanwezig en is er ook niemand anders aangewezen die permanent toezicht houdt op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, dan is de werkgever dus ook aansprakelijk als de medewerker van een steiger valt omdat hij de veiligheidsvoorschriften niet heeft opgevolgd.

Ben je van een steiger gevallen en heb je daarbij letsel opgelopen? De letselschadespecialisten van Kracht! Letselschade helpen je graag bij het claimen van een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval. Wij regelen alles voor je, zodat jij je met een gerust hart op je herstel kunt richten. Onze dienstverlening is voor jou bovendien kosteloos, omdat wij de kosten verhalen op de werkgever.

Contact opnemen