Vaak is een kapotte of slecht onderhouden machine de oorzaak van een bedrijfsongeval met een machine. Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving, geldt in de meeste gevallen dat de werkgever aansprakelijk is bij een bedrijfsongeluk met een machine. De werkgever zal wanneer er sprake is van letsel na een bedrijfsongeval een letselschadevergoeding moeten betalen.

Heb je letsel na een bedrijfsongeval, dan is het in de eerste plaats belangrijk om de werkgever aansprakelijk te stellen. Ook wanneer het in eerste instantie lijkt of je werkgever er niks aan kan doen – bijvoorbeeld omdat het trapje waarop je stond weggleed en je toen met je hand in de machine terecht kwam – is je werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval met een machine.

Bij bedrijfsongevallen geldt namelijk een omgekeerde bewijslast: alleen wanneer de werkgever kan aantonen dat de werknemer roekeloos heeft gehandeld, is de werkgever niet aansprakelijk. Roekeloos gedrag blijkt in de praktijk zelden aan te tonen en dit betekent dat de werkgever nagenoeg altijd aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval.

Letsel na een bedrijfsongeval met een machine

We vertelden al dat de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de letselschade als gevolg van een ongeval op het werk of onder werktijd. Ook als het letsel na een bedrijfsongeval is veroorzaakt door een – onoplettende – collega is de werkgever aansprakelijk.

Het letsel na een bedrijfsongeval met een machine kan uiteenlopend zijn. Een losgelopen onderdeel van een machine kan voor een bult of blauwe plekken zorgen, maar amputatie van ledematen kan ook een ernstig gevolg van een bedrijfsongeval met een machine zijn. Om vast te stellen hoe ernstig het letsel als gevolg van het bedrijfsongeval is, is het belangrijk om direct na het ongeval medische hulp in te schakelen. Op die manier komt er op schrift te staan welk letsel het directe gevolg is van het ongeluk. Dit schriftelijke bewijs kan in een later stadium van belang zijn, als er discussie bestaat of het letsel een direct gevolg is van het bedrijfsongeval met de machine.

Schadevergoeding bij een bedrijfsongeval

Wanneer er sprake is van letsel na een bedrijfsongeval en de werkgever is aansprakelijk, dan moet deze een vergoeding voor het bedrijfsongeval betalen. Het gaat bij deze schadevergoeding bij een bedrijfsongeval niet alleen om de daadwerkelijke schade, maar vaak moet de werkgever ook zogenoemd smartengeld betalen. Smartengeld is een schadevergoeding voor de immateriële schade. Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken, zoals pijnklachten, angstklachten of slapeloosheid als gevolg van het bedrijfsongeval met een machine.

Veel werknemers zijn bang dat het aansprakelijk stellen van de werkgever na een bedrijfsongeval gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen. Dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Veel werkgevers zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen.

Wil jij weten of je in aanmerking komt om je letselschade te claimen? Doe dan de letselschadecheck!

Doe de Letselschadecheck

Kosteloze hulp na een bedrijfsongeval met een machine

Om er zeker van te zijn dat alle schadeposten worden meegenomen in de letselschadeclaim, kunt u kosteloos de hulp inschakelen van een letselschade-expert. De kosten voor onze dienstverlening worden namelijk door de aansprakelijke partij betaald en worden meegenomen in de schadeclaim. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen omdat u betrokken bent bij een bedrijfsongeval met een machine, neemt u dan contact met ons op.

Contact opnemen