Is jouw werknemer arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval of een medische fout? En is iemand anders aansprakelijk voor de schade? In dat geval kun je als werkgever de loonschade die je hierdoor lijdt, in sommige gevallen verhalen op de aansprakelijke partij. We vertellen je graag hoe dit precies zit.

Wat is loonschade?

Als jouw werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan kost dit je als werkgever geld. Zo moet je gedurende 104 weken het loon doorbetalen. Daarnaast moet je kosten maken voor de re-integratie. Zoals de kosten voor de arbodienst en kosten van het aanpassen van de werkplek, maar ook kosten die de HRM-afdeling maakt om iemand bijvoorbeeld een sollicitatietraining aan te bieden.

Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van jouw werknemer, dan kun je de loonschade onder bepaalde voorwaarden verhalen op de aansprakelijke partij. We noemen dit het regresrecht van de werkgever. Loonschade wordt namelijk ook wel loonregres genoemd.

Kun je alle loonschade verhalen?

Helaas kun je als werkgever niet alle loonschade op de aansprakelijke partij verhalen. Zo kun je de (pensioen)premies en belastingen die je over het loon moet betalen niet verhalen. En ook de kosten die je als werkgever maakt om een vervanger in te zetten, vallen niet onder het regresrecht. Wat je wel op de aansprakelijke partij kunt verhalen zijn het uitbetaalde nettoloon en de re-integratiekosten.

Schuldaansprakelijkheid versus risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid zijn twee heel verschillende dingen. Zo is er bij schuldaansprakelijkheid sprake van iemand die zelf schuldig is aan het letsel. Het maakt daarbij niet uit of de persoon opzettelijk heeft gehandeld. Ook bij een ongeval dat ontstaat door onoplettendheid is er sprake van schuld.

Anders is dat bij risicoaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid ben je verantwoordelijk voor het handelen van iets of iemand anders. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de ouder van een kind dat een fietsongeluk veroorzaakt. Maar ook bij de hondeneigenaar wiens hond een voorbijganger bijt. Je bent nog steeds aansprakelijk voor de geleden schade, maar je bent niet zelf schuldig aan het letsel.

Kan ik loonschade altijd verhalen op de aansprakelijke partij?

Nee, dat kan niet. Voor alle vormen van risicoaansprakelijkheid is loonregres namelijk uitgesloten. Is jouw werknemer dus arbeidsongeschikt geraakt en is de aansprakelijke partij aansprakelijk op basis van risicoaansprakelijkheid, dan is het verhalen van loonschade niet mogelijk.

Heb jij als werkgever te maken met een arbeidsongeschikte werknemer en wil je weten of jij de loonschade kunt verhalen op de aansprakelijke partij? Onze letselschade-experts helpen je graag bij het verhalen van de loonschade.