Heb je letselschade opgelopen, dan is het verstandig om rekening te houden met de verjaring van de letselschadevordering. In dit artikel gaan we in op de verjaringstermijnen van letselschadevorderingen en leggen we uit wat jouw letselschadespecialist kan doen als verjaring van de letselschadevordering dreigt.

Verjaring van de letselschadevordering

De verjaring van letselschadevorderingen is in de wet geregeld in artikel 3:310 BW. In dit artikel staat dat een schadevordering verjaart ‘door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Indien de benadeelde minderjarig was op de dag waarop de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, verjaart de rechtsvordering slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde meerderjarig is geworden.’.

De termijn gaat dus lopen op het moment dat het slachtoffer weet – of had kunnen weten – dat er schade is én weet – of had kunnen weten – wie hiervoor aansprakelijk is. Dat je ‘had kunnen weten’ wie aansprakelijk is, betekent dat je er alles aan gedaan hebt om dat te achterhalen. Ben je betrokken bij een verkeersongeval en heeft de andere persoon de plaats van het ongeval verlaten voordat je gegevens hebt kunnen uitwisselen? In dat geval wordt er van je verwacht dat je aangifte doet bij de politie.

Daarnaast spreekt de wet ook nog van een verjaringstermijn van twintig jaar. Kom je er pas na jaren achter wie aansprakelijk is voor de schade, dan verjaart de letselschadevordering toch altijd in ieder geval twintig jaar na de dag van het ongeval.

Verjaring van de letselschadevordering in WAM-zaken

De termijn van vijf jaar is een algemene verjaringstermijn voor letselschadevorderingen. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) komen we een andere verjaringstermijn voor de letselschadevordering tegen. In artikel 10 WAM staat: ‘Een uit deze wet voortvloeiende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar te rekenen van het feit waaruit de schade is ontstaan.’ Met andere woorden: is er een gemotoriseerd voertuig betrokken bij het ongeval (de zogenoemde WAM-zaken), dan verjaart de letselschadevordering op de verzekeraar al na drie jaar. Let op: een vordering tegen de verzekeraar verjaart na drie jaar. Je kunt ook een vordering instellen tegen de veroorzaker. Deze vordering verjaart dan pas na afloop van de algemene verjaringstermijn en dus na vijf jaar.

Verjaring van de letselschadevordering bij bedrijfsongevallen

Voor de verjaring van de letselschadevordering als gevolg van een bedrijfsongeval, geldt de algemene verjaringstermijn. Is er sprake van beroepsziekten, dan kunnen er wel afwijkende termijnen gelden. Dat heeft er alles mee te maken dat de beroepsziekten vaak pas jaren later tot uiting komen. Zo was in de jaren ’60 nog niet bekend dat het werken met asbest schadelijk was voor de gezondheid. We zullen in dit artikel niet verder ingaan op de verjaring van de letselschadevordering in relatie tot beroepsziekten.

Verjaring van de letselschadevordering na een medische fout

Een medische fout komt vaak pas op een later moment aan het licht. In de meeste gevallen kun je als slachtoffer immers niet zelf vaststellen dat er een medische fout is gemaakt. Het moment waarop het slachtoffer bekend is met de medische fout, is ook het moment waarop de termijn voor de verjaring gaat lopen. Voor medische fouten geldt de algemene verjaringstermijn.

Stuiten van de verjaring

Om te voorkomen dat de letselschadevordering verjaart, kun je de vordering stuiten, zoals dat heet. De stuiting schort de verjaring van de letselschadevordering dan op. Het stuiten van een verjaring bereik je door een aangetekende brief te richten aan de aansprakelijke partij. Het is belangrijk dat je dus aan de aansprakelijke partij kenbaar maakt dat er een vordering is, maar dat je nog niet precies weet hoe hoog de vordering is.

Stel dat je door het ongeval een been breekt, maar er treden complicaties op bij het herstel. Je moet revalideren en als de verjaringstermijn in zicht komt, is nog niet duidelijk of je volledig zal herstellen of dat je er blijvend letsel aan overhoudt. In zo’n geval moet je de letselschadevordering stuiten om verjaring te voorkomen.

De stuiting geldt niet alleen voor de schadeplichtige partij, maar ook voor de veroorzaker als de aansprakelijkheid is overgedragen. Als je iemand aanrijdt met je auto en je bent verzekerd, dan ben je nog steeds aansprakelijk, maar heb je de schade overgedragen aan de verzekeraar. Als de vordering dan gestuit wordt, dan geldt dat automatisch ook voor de automobilist zelf. Ontstaat er op zeker moment een discussie tussen de verzekeraar en het slachtoffer, dan kun je nog steeds gedagvaard worden na een stuitingsverzoek. Je kunt je dan dus niet verschuilen achter het feit dat het slachtoffer jou apart een stuitingsverzoek had moeten sturen. De verzekeraar kan dan wel het verweer namens jou voeren.

Duurstuiting

Ben je met de verzekeraar in onderhandeling over een verkeersongeval waar een gemotoriseerd voertuig bij betrokken is, dan is het versturen van een stuitingsbrief niet noodzakelijk. Tijdens de onderhandelingen zeggen we ook wel dat er een ‘duurstuiting’ van kracht is. Worden de onderhandelingen afgebroken, dan start er een nieuwe verjaringstermijn.

Heb jij letselschade opgelopen en ben je op zoek naar een letselschadespecialist die je kan helpen bij de afwikkeling én die ook rekening houdt met verjaringstermijnen, neem dan contact op met de specialisten van Kracht! Letselschade.