PIV Regeling: Personenschade Instituut van Verzekeraars. Wat is het en waarom kijken wij van Kracht! Letselschade hier kritisch naar?

De PIV-staffel is een regeling die verzekeraars in het leven hebben geroepen om de buitengerechtelijke kosten te normeren. De PIV-staffel wordt ook wel het PIV-convenant genoemd. Het doel van deze regeling is om de kosten voor verzekeraars zo laag mogelijk te houden. Bij Kracht! Letselschade plaatsen we onze vraagtekens bij de PIV-staffel. In deze blog vertellen we je graag waarom.

Wie betaalt de kosten van een letselschade-expert?

Laat je je na een ongeval bijstaan door een letselschade-expert, dan zijn daar natuurlijk kosten aan verbonden. Jij hoeft die kosten als slachtoffer niet zelf te dragen, want de kosten voor rechtsbijstand worden doorberekend aan de aansprakelijke partij. Vaak is dat een verzekeraar. Het is dus logisch dat verzekeraars kritisch zijn op de kosten die letselschade-experts in rekening brengen.

In een letselschadeprocedure zijn de gerechtelijke kosten vaak duidelijk. Anders is het met de kosten voor de rechtsbijstand. Want hoeveel kost het nu precies om iemands belangen te behartigen? En wat kost een medisch adviseur of een andere deskundige die bij de letselschadecasus wordt betrokken? Ieder kantoor dat gespecialiseerd is in letselschade, bepaalt zelf welke prijzen het rekent. En de zogenoemde buitengerechtelijke kosten kunnen aardig in de papieren lopen.

Waarom een PIV-staffel?

Juist omdat ieder kantoor zijn eigen prijzen rekent, ontstaat er geregeld discussie over de buitengerechtelijke kosten. Als we de rechtspraak volgen, dan moeten de kosten voor belangenbehartiging de dubbele redelijkheidstoets doorstaan. Dat betekent concreet dat het redelijk moet zijn dat het letselschadeslachtoffer zich laat bijstaan door een belangenbehartiger, maar ook dat de gevorderde kosten redelijk moeten zijn.

De eerste toets slaagt vrijwel altijd. Een slachtoffer weet in de meeste gevallen te weinig van de financiële kant van letselschade om dat zelf op de juiste manier te kunnen afhandelen. Bovendien kan het behoorlijk intimiderend zijn om een partij als een verzekeraar tegenover je te hebben, die wel kennis van zaken heeft. Je bij letselschade laten bijstaan door een letselschade-expert is dus in bijna alle gevallen redelijk te noemen.

De tweede redelijkheidstoets zorgt wel vaak voor discussie. De verzekeraar vindt het uurtarief bijvoorbeeld te hoog of is van mening dat er voor verschillende handelingen – dus administratie, reiskosten en daadwerkelijk juridisch advies – verschillende tarieven gerekend moeten worden. Ook de tijd die de belangenbehartiger aan de zaak besteedt, kan onderdeel van de discussie zijn.

Om de kosten te normeren, hebben verzekeraars samen met een aantal letselschadekantoren in 2004 een PIV-staffel in het leven geroepen.

Wat is de PIV-staffel?

PIV staat voor Personenschade Instituut van Verzekeraars. Verzekeraars en een aantal letselschadekantoren hebben in onderling overleg een normering opgesteld voor de buitengerechtelijke kosten. Het doel hiervan was het laag houden van de kosten (met name voor de verzekeraars) en het wegnemen van de discussie. Die discussie werd overigens in de meeste gevallen door de verzekeraars zelf gestart. De PIV-staffel geeft per schadebedrag aan welk bedrag aan gerechtelijke kosten in dat geval redelijk is.

Wat zijn de nadelen van de PIV-staffel?

Bij Kracht! Letselschade zien we vooral de nadelen van de PIV-staffel. We voorzien namelijk dat een belangenbehartiger die zich conformeert aan de PIV-staffel en die ziet dat de kosten boven het gestelde bedrag van de PIV-staffel zullen uitkomen, zich mogelijk niet meer volledig zal willen inzetten voor de zaak. Vermoedelijk zal deze belangenbehartiger eerder aansturen op een regeling, terwijl dit lang niet altijd in het belang van het slachtoffer is. Dit gaat dus ten koste van een goede en professionele begeleiding van het slachtoffer.

Bovendien is er binnen de PIV-staffel geen rekening gehouden met de looptijd van een letselschadezaak. Ook de discussie over de schuldvraag, de discussie over de medische causaliteit – of de gezondheidsklachten verband houden met het ongeval – en de bezoeken aan slachtoffers op verzoek van de aansprakelijke verzekeraar, zijn allemaal niet meegenomen in de PIV-staffel.

Belangenbehartigers zijn niet verplicht om zijn aan PIV-staffel te houden

Sommige verzekeraars proberen de PIV-staffel bij de rechter af te dwingen. Als we de vonnissen volgen, spreekt de rechter eigenlijk altijd uit dat belangenbehartigers die niet hebben ingestemd met de regeling, zoals Kracht! Letselschade, niet gehouden zijn om de buitengerechtelijke kosten via de PIV-staffel te berekenen.

Kracht! werkt niet met de PIV-staffel

Letselschadekantoren die wel met de PIV-staffel werken, zetten dit vaak als een soort keurmerk op hun website. Als letselschadeslachtoffer kun je je na het lezen van bovenstaande afvragen of je wel zo blij moet zijn met dit ‘keurmerk’.

Wil jij je laten bijstaan door een letselschade-expert die zich niet laat afremmen door oplopende kosten? Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van Kracht! Letselschade.