Op het moment van schrijven van dit artikel waren er nog geen cijfers over 2023 bekend, maar in 2022 raakten in Nederland ongeveer 8.300 verkeersdeelnemers ernstig gewond. Met ernstig gewond bedoelen we: in het ziekenhuis opgenomen met fors letsel. Dit aantal is ruim 20% hoger dan in 2021. Uiteraard hadden we in 2021 nog met ‘vrijheidsbeperkende’ coronamaatregelen te maken, waardoor die cijfers wellicht vertekend zijn. Maar overall was het aantal ernstig gewonden in 2022 ook hoger dan verwacht. 

Meer cijfers over verkeersongevallen

Uit cijfers van SWOV (het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek) blijkt dat 70% van de ernstig verkeersgewonden in 2022 een fietser was. Opvallend is dat het overgrote deel daarvan gewond raakte door een ongeval waarbij geen motorvoertuig was betrokken.

Een ander opvallend feit is dat van die 8.300 ernstig gewonden in 2022 maar liefst 57% 60 jaar of ouder was. Eén op de zes (16%) was 80 jaar of ouder. Ter vergelijking: in 2014 was het percentage ernstig gewonde 60+’ers nog 51%. 

Risicofactoren voor ouderen in het verkeer

Nu denk je wellicht dat deze stijging verklaarbaar is. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe, dus is het logisch dat zij ook vaker betrokken zijn bij een (ernstig) verkeersongeval. Maar dat klopt maar deels. Het aandeel ouderen onder de ernstig verkeersgewonden groeit namelijk sterker dan het aantal ouderen in de bevolking. Hoe is dit te verklaren? We doen een poging.

  1. De opkomst van de elektrische fiets. Zijn het tegenwoordig vooral jongeren die op fatbikes het fietspad onveilig maken, in de begindagen van de elektrische fiets werd deze vooral omarmd door de oudere medemens. Logisch: meer beweging, meer buitenlucht. En in veel gevallen ook meer vrijheid. Maar met elektrische fietsen gebeuren ook meer ongevallen, zeker met oudere verkeersdeelnemers. Bovendien raken mensen bij een ongeluk met een elektrische fiets vaak ernstiger gewond.
  2. Fysieke kwetsbaarheid, waarbij geldt: hoe ouder hoe kwetsbaarder. Voor 75-plussers ligt het overlijdensrisico door een verkeersongeluk per afgelegde kilometer bijvoorbeeld 11 keer hoger dan bij een jongere verkeersdeelnemer.
  3. Functiestoornissen en motorische achteruitgang. Met het ouder worden treden er helaas ook functiestoornissen op. Denk aan vermindering van het gezichts-, gehoor- en reactievermogen, vertraging van de beweging, vermindering van de fijne coördinatie en problemen bij het verdelen van de aandacht. Zo vinden oudere automobilisten het bijvoorbeeld vaak ingewikkeld om op een kruising linksaf te slaan, aangezien ze dan veel informatie tegelijk moeten verwerken.

Hulp van een letselschade-expert

Dat de gevolgen van een ernstig verkeersongeval groot kunnen zijn, blijkt dagelijks in onze praktijk. Daar zien we op relatief kleine schaal met welke – langdurige – beperkingen mensen soms moeten leven. Op grote schaal becijferde SWOV dat die 8.300 ernstig gewonde verkeersdeelnemers uit 2022 maar liefst 22.500 levensjaren met beperkingen moeten doorbrengen! En omdat we met z’n allen steeds ouder worden, moeten oudere verkeersslachtoffers dat dus ook steeds langer.

Als je met beperkingen moet leven, is de kans heel groot dat je hierdoor schade lijdt. Wellicht kan je minder werken, waardoor je in inkomen achteruit gaat. Daar kan ook je pensioenopbouw onder lijden. Ook kan het zijn dat je je woning moet laten aanpassen en/of hulp in de huishouding moet inschakelen. En dan hebben we het nog niet eens over de emotionele schade. Als je dagelijks beperkt wordt in je doen en laten en/of met (chronische) pijn moet leven, kan dat ervoor zorgen dat je minder van het leven geniet. Ook dat is schade.

Kracht! Letselschade staat jou bij om de letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Zodra jij je bij ons meldt, proberen we na te gaan wat er precies is gebeurd, welk letsel je hebt en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Vervolgens stellen we de andere partij aansprakelijk en doen we er álles aan om een passende schadevergoeding te krijgen. En omdat wij je alles uit handen nemen, kan jij je in de tussentijd richten op je herstel. 

Kosteloze hulp bij letselschade na verkeersongevallen

Heb je letsel opgelopen bij een verkeersongeval? Weet dan dat de dienstverlening van Kracht! Letselschade voor jou in de meeste gevallen gratis is. Als verkeersslachtoffer heb je – wat je leeftijd ook is – namelijk recht op juridische hulp bij letselschade. De kosten van onze dienstverlening verhalen wij op de aansprakelijke partij.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Of direct onze hulp inroepen? Neem dan contact op met een van onze letselschadespecialisten.