Tegenwoordig rijden er steeds meer mensen op een elektrische fiets. Het aantal ongevallen met een elektrische fiets neemt daarmee ook toe en ook raken mensen geregeld ernstiger gewond als er bij het ongeluk een elektrische fiets betrokken is. Raakte jij betrokken bij een ongeval met een elektrische fiets en is er sprake van letselschade, lees dan snel verder wat je kunt doen.

Onderscheid elektrische fiets en speedpedelec

De elektrische fiets waar wij het over hebben, biedt trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur. Je kunt wel harder op een e-bike, maar dan moet je die snelheid wel bereiken door zelf te trappen en je hebt dan dus geen trapondersteuning meer.

Er zijn ook elektrische fietsen die een trapondersteuning tot 45 kilometer per uur bieden. Zo’n fiets noemen we een speedpedelec. Voor speedpedelecs gelden afwijkende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid. Fietsers op een speedpedelec worden gelijkgesteld met bromfietsers en zij hebben niet dezelfde juridische bescherming als andere fietsers.
Er zijn ook fietsen waarbij je niet mee hoeft te trappen. Deze fietsen zijn volledig elektrisch. Ook hiervoor gelden afwijkende aansprakelijkheidsregels.

Waar we het in deze tekst hebben over een ongeval met een elektrische fiets, dan bedoelen we de elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur.

Aansprakelijkheid bij een ongeval met een elektrische fiets

Fietsers op elektrische fietsen worden net als voetgangers en fietsers op gewone fietsen aangemerkt als zwakkere verkeersdeelnemers. Raken ze betrokken bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan is er altijd sprake van risicoaansprakelijkheid voor de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig. Dit betekent dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig in principe aansprakelijk is tenzij er sprake is van overmacht. Dat laatste wordt niet snel aangenomen, de bestuurder mag geen enkel verwijt te maken zijn ten aanzien van zijn/haar verkeersgedrag.

Of de verzekeraar van het gemotoriseerde voertuig de schade volledig of deels moet vergoeden, is afhankelijk van factoren zoals overmacht en eigen schuld (daarmee bedoelen we fouten) aan de zijde van de zwakkere verkeersdeelnemer. Reed de fietser bijvoorbeeld door het rode stoplicht, dan is het duidelijk dat het ongeluk niet was gebeurd als de fietser netjes had gewacht tot het licht op groen was gesprongen. In dat geval is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig aansprakelijk voor slechts 50% van de letselschade als er geen overmacht aan te tonen valt. De overige schade moet de fietser zelf dragen.

Contact opnemen

Leeftijd van de fietser en roekeloos rijgedrag

We moeten wel een kanttekening plaatsen bij de risicoaansprakelijkheid die we hierboven bespraken. Verkeersdeelnemers onder de veertien jaar, en dus ook jonge fietsers op een elektrische fiets die betrokken raken bij een ongeval, zijn nooit zelf aansprakelijk voor het ongeval. Dus ook niet als ze door het rode licht rijden of geen voorrang verlenen. Is de fietser op de elektrische fiets jonger dan veertien jaar, dan ligt de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval met de elektrische fiets bij de andere partij die betrokken is bij het ongeval.

Een uitzondering op de aansprakelijkheidsregels geldt voor de fietser op de elektrische fiets die met opzet een ongeluk veroorzaakt of roekeloos rijgedrag vertoont en daardoor betrokken raakt bij een ongeval met een elektrische fiets. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van opzet of roekeloos rijgedrag. In de praktijk blijkt het vaak lastig om dit aan te tonen.

Verkeersregels voor een elektrische fiets

De elektrische fiets met trapondersteuning die maximaal tot 25 kilometer per uur trapondersteuning biedt, moet net als de andere fietsen gebruik maken van het fietspad. De vereisten om op zo’n elektrische fiets te mogen rijden, zijn gelijk aan het rijden op een gewone fiets. Je hebt er dus geen rijbewijs voor nodig en de fiets heeft geen eigen kenteken. Ook is het niet nodig om een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor de fiets af te sluiten.

Je hoeft op een elektrische fiets met trapondersteuning geen helm te dragen en een achteruitkijkspiegel is ook niet verplicht. Natuurlijk mag dit wel, als je dit zelf prettig vindt, maar het is geen verplichting.

Schakel een letselschadespecialist in voor de afhandeling van de letselschade

Ben je betrokken bij een ongeval met een elektrische fiets en wil je de letselschade hiervoor verhalen op de aansprakelijke partij, dan kun je de hulp inroepen van een letselschadespecialist. De letselschadespecialist weet wat er moet gebeuren om de juiste partij aansprakelijk te stellen. Jij kunt je in de tussentijd richten op je herstel.

De hulp van een letselschade-expert is in de meeste gevallen kosteloos, omdat de kosten van de juridische bijstand worden opgenomen in de letselschadeclaim. De kosten worden dus verhaald op de aansprakelijke partij. Wil je meer weten of direct jouw letselschade na een ongeval met een elektrische fiets verhalen? Neem dan contact op met de specialisten van Kracht! Letselschade.

Contact opnemen