Flitsbezorgers en maaltijdbezorgers zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Door de hoge snelheid waarmee de flitsbezorgers en maaltijdbezorgers naar hun bestemming scheuren, zit een ongeluk in een klein hoekje. Wat kun je doen als je betrokken raakt bij een ongeval met flitsbezorgers? En wie is er in dat geval eigenlijk aansprakelijk voor eventuele letselschade?

Ongeval met flitsbezorgers

Gevaarlijke inhaalmanoeuvres, nog even snel door oranje – of misschien net door rood – racen en tijdens het rijden nog even snel op de telefoon kijken of je wel onderweg bent naar het juiste adres: als maaltijdbezorger ben je je er misschien niet bewust van dat dit soort gedrag kan leiden tot een ongeval. Dit soort acties zijn niet alleen gevaarlijk voor de maaltijdbezorger zelf, maar kunnen ook een gevaar vormen voor overige weggebruikers. Met de opkomst van verschillende bedrijven die beloven de boodschappen binnen een bepaald tijdsbestek te kunnen leveren en de toename van het aantal maaltijdbezorgers, komt een ongeval met maaltijd- en flitsbezorgers ook steeds vaker voor. Maar wie is er dan aansprakelijk? En hoe kun je jouw schade verhalen op de aansprakelijke partij? Om dit iets beter uit te leggen, geven we een voorbeeld.

Kevin is flitsbezorger en hij heeft zijn bestelling zojuist geleverd op het adres dat hij heeft doorgekregen. Hij kijkt op zijn telefoon om te achterhalen wat het volgende adres is waar hij naartoe moet. In de haast keert hij alvast zijn fiets, zonder op te kijken van zijn telefoon. Daarom ziet hij niet dat Ria aan komt fietsen. Kevin raakt Ria met zijn fiets en Ria komt ten val. Hij biedt zijn excuses aan, vraagt haar hoe het met haar gaat en geeft haar een telefoonnummer waarop hij te bereiken is voor de afhandeling van eventuele schade. Nadat hij nogmaals zijn excuses aan Ria heeft aangeboden, gaat hij snel door naar zijn volgende bestemming. Na een bezoek aan het ziekenhuis blijkt de knie van Ria gebroken. Ze wil proberen de letselschade op Kevin te verhalen. Als ze het nummer belt, blijkt het niet in gebruik. De naam van de bezorgdienst weet ze niet meer. Ze weet alleen de kleur van de fiets.

Verzamel contactgegevens

Een probleem bij het verhalen van letselschade na een ongeval met flitsbezorgers of maaltijdbezorgers is dat vaak de contactgegevens niet volledig zijn. En letselschade kun je alleen verhalen als je weet wie de aansprakelijke partij is. Bij een ongeval met flitsbezorgers of maaltijdbezorgers is het daarom van belang om zo goed mogelijk vast te (laten) leggen met wie je te maken hebt. Voor welk bedrijf rijdt de bezorger? Heeft de persoon wellicht een identiteitsbewijs bij zich, waardoor je zijn identiteit kunt controleren? Raak je betrokken bij een ongeval met maaltijdbezorgers of flitsbezorgers, probeer dan altijd zoveel mogelijk informatie te verzamelen en maak indien mogelijk foto’s. Nog beter is het om de politie een proces-verbaal te laten opstellen.

In het voorbeeld van Ria liep het spoor dood. Ze kon de veroorzakende bezorger niet bereiken en er zijn verschillende bezorgdiensten actief die op deze kleur fiets rijden. Ondanks de inspanningen van de letselschadespecialist kan Ria de letselschade niet verhalen op de aansprakelijke partij, omdat de gegevens van deze partij ontbreken. De kosten van de letselschade moet ze daarom zelf betalen.

Wie is er aansprakelijk bij een ongeval met maaltijdbezorgers?

Een flits- of maaltijdbezorger werkt in opdracht of dienst van een bedrijf. De wet stelt dat iedere werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent in het geval van flitsbezorgers dat de werkgever zorgt voor een veilig en goedgekeurd vervoersmiddel, maar ook dat de werkgever de werknemer instructies geeft hoe deze zijn werk op een veilige manier kan uitvoeren. Het betekent ook dat de werkgever moet controleren of de bezorger beschikt over een geldig rijbewijs als dat van toepassing is, en dat de werkgever zorgt dat hij een goede schadeverzekering voor de werknemer afsluit.

Raken de flitsbezorgers toch betrokken bij een ongeval, dan zal de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk zijn. Alleen wanneer de werkgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, is de koerier zelf aansprakelijk. Dus ook wanneer de maaltijdbezorger een ongeluk krijgt en hij hier zelf schuld aan heeft, zal de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk zijn. Uit jurisprudentie blijkt bovendien dat het niet uitmaakt of je in loondienst bent of dat je als zzp’er in opdracht rijdt. Overigens geldt die aansprakelijkheid van de werkgever ook voor de (letsel)schade die de werknemer of inleenkracht zelf oploopt.

Ben je betrokken bij een ongeval met flitsbezorgers?

Als je zelf betrokken bent bij een ongeval met maaltijdbezorgers of flitsbezorgers, dan is het heel belangrijk om zoveel mogelijk informatie en contactgegevens te verzamelen. Richt je vervolgens tot een letselschadespecialist. Deze kan je helpen om de letselschade op de aansprakelijke partij te verhalen. Bij Kracht! Letselschade kunnen we je daarbij ondersteunen. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies bij letselschade.

Contact