Wanneer je letselschade oploopt bij een ongeval en de andere partij is doorgereden, dan vraag je je misschien af op wie je de letselschade kunt verhalen. Kun je die letselschade eigenlijk wel verhalen als de aansprakelijke partij is doorgereden? Wat als de identiteit van de dader niet bekend is? Kun je dan een letselschadevergoeding krijgen? In deze blog vertellen we je er alles over.

Wanneer er sprake is van letselschade, dan kun je deze schade verhalen op de aansprakelijke partij. Maar als de aansprakelijke partij is doorgereden na een ongeval, dan wordt het verhalen van de letselschade een stuk lastiger, omdat er niemand is die je aansprakelijk kunt stellen. Gelukkig is er een regeling die ervoor zorgt dat je toch een letselschadevergoeding kunt krijgen als de dader is doorgereden na een aanrijding.

Wat zegt de wet over het doorrijden bij een ongeval met letselschade?

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW) is het strafbaar om de plaats van het ongeval te verlaten. In artikel 7 lid 1 WVW staat letterlijk: ‘Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien: a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel aan een ander is toegebracht; b. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, schade aan een ander is toegebracht; c. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.’

Het maakt hierbij dus niet uit of je schuldig bent aan een ongeval. Ben je betrokken bij een ongeval en is er schade, dan mag geen van de betrokken partijen de plaats van het ongeval verlaten, voordat iedereen zich gelegitimeerd heeft (artikel 7 lid 2 WVW).

Nu koop je daar als slachtoffer natuurlijk weinig voor. Want als de identiteit van de dader onbekend is omdat deze is doorgereden na het ongeval, wie moet je dan aansprakelijk stellen voor de geleden schade?

Waarborgfonds motorverkeer

Wanneer de aansprakelijke partij is doorgereden na een ongeval – en het gaat om een gemotoriseerd voertuig – dan kun je een vergoeding voor de (letsel)schade claimen bij het Waarborgfonds motorverkeer. Het Waarborgfonds treed in dat geval als het ware op als aansprakelijkheidsverzekeraar. Om de letselschade vergoed te krijgen van het Waarborgfonds, moet je wel aan voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor een letselschadevergoeding vanuit het Waarborgfonds

Het Waarborgfonds vindt het belangrijk dat je er alles aan gedaan hebt om de identiteit van de veroorzaker van het ongeval te achterhalen. Zijn er misschien ooggetuigen van het ongeval? Vraag ze dan om gegevens achter te laten, zodat je op een later moment contact met ze kunt opnemen voor een getuigenverklaring.

Om een succesvol beroep op het Waarborgfonds te kunnen doen, zijn getuigenverklaringen namelijk een vereiste. Zijn er geen getuigenverklaringen, dan kunnen sporen op de weg soms uitsluitsel bieden. Ben je betrokken bij een ongeval met letselschade en is de dader doorgereden, bel dan altijd de politie. Zij kunnen eventuele sporen veiligstellen, zodat je mogelijk ook zonder getuigenverklaringen een beroep kunt doen op het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds stelt het daarnaast verplicht om aangifte te doen.

Wil je weten of je recht hebt op een schadevergoeding van het Waarborgfonds en welke gegevens je daarvoor moet verzamelen? Op de website van het Waarborgfonds motorverkeer kun je een check doen.

Hoe hoog is de letselschadevergoeding uit het Waarborgfonds?

Wanneer er wel iemand is om aansprakelijk te stellen voor de letselschade, dan kun je alle schade die je lijdt, claimen. Het gaat dan om de (letsel)schade die direct in een geldbedrag uit te drukken is, de zogenoemde materiële letselschade en alle schade waar je niet direct een bedrag op kunt plakken, de immateriële letselschade. Indien de schade veroorzaakt is door een onbekend motorrijtuig dan geldt een eigen risico van € 250,00. In het geval van schade met of door een onverzekerd of gestolen motorrijtuig dan hanteert het Waarborgfonds géén eigen risico.

Voorbeelden van materiële letselschade zijn verlies aan arbeidsvermogen en hulp in de huishouding die je als gevolg van het ongeval nodig hebt. Van deze posten is direct duidelijk hoe hoog het bedrag van de schade is. Dat is anders als je een vergoeding vraagt voor de pijnklachten of angsten die je ervaart als gevolg van het ongeval. Die pijnklachten of angsten behoren ook tot de letselschade, maar hiervan is het lastiger om ze in een geldbedrag uit te drukken. Een vergoeding voor de immateriële schade noemen we ook wel het smartengeld.

Ook wanneer je een beroep doet op het Waarborgfonds omdat je te maken hebt met doorrijden na een ongeval, heb je recht op een vergoeding voor alle letselschade. Dus zowel voor de materiële als de immateriële letselschade kun je een letselschadevergoeding krijgen. Het feit dat de dader is doorgereden na een ongeval, maakt daarbij geen verschil, je hebt dezelfde rechten als wanneer de identiteit van de aansprakelijke partij wel bekend zou zijn.

Hulp bij het claimen van letselschade

Bij Kracht! Letselschade werken specialisten die jou kunnen helpen bij het afwikkelen van de letselschade en het claimen van smartengeld. Ook wanneer de dader is doorgereden na een ongeval met letselschade, helpen wij je graag bij het verhalen van de letselschade op het Waarborgfonds motorverkeer. Onze dienstverlening is voor jou bovendien kosteloos, omdat de kosten ervan voor rekening van de aansprakelijke partij komen. In dit geval is dat dus het Waarborgfonds. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Contact