Bij letsel door wegbeheerderszaken is de wegbeheerder – vaak de gemeente – in bepaalde gevallen aansprakelijk voor de letselschade.

Struikel je over een losliggende stoeptegel, zit er een gat in de weg of glij je met de fiets onderuit over een put? In dat geval kun je het letsel dat je door dit ongeluk oploopt, onder bepaalde voorwaarden verhalen op de wegbeheerder. In de meeste gevallen zal dit de gemeente zijn, maar het kan ook voorkomen dat je de provincie of Rijkswaterstaat aansprakelijk kunt stellen.

Indien je letsel oploopt door wegbeheerderszaken die niet of onvoldoende op orde zijn, probeer dan eerst uit te vinden wie de beheerder is van de weg waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

Letsel door wegbeheerderszaken voorkomen

De wegbeheerder heeft een bepaalde zorgplicht om gebruikers veilig gebruik te laten maken van wegen, fietspaden en trottoirs. Letsel door wegbeheerderszaken moet zoveel mogelijk worden voorkomen, dat spreekt voor zich. Is het niet mogelijk om een gat in de weg direct te herstellen, dan zal de wegbeheerder er alles aan moeten doen om de gevaarlijke situatie te markeren.

Dat kan betekenen dat de gevaarlijke situatie wordt afgezet, maar het kan ook betekenen dat weggebruikers op het gevaarlijk wegdek worden gewezen en hun snelheid moeten minderen. Heeft de wegbeheerder niets of onvoldoende gedaan om letsel te voorkomen, dan is hij aansprakelijk voor al het letsel dat door wegbeheerderszaken is ontstaan.

Letsel door wegbeheerderszaken: gladheid

Het lijkt zo vanzelfsprekend: als er sneeuw ligt of het vriest dat het kraakt, dan moet je extra goed oppassen dat je niet valt of in botsing komt. Toch heeft ook de wegbeheerder de inspanningsverplichting om de gebruikers te informeren over de gladheid en om te strooien waar mogelijk.

Dat de wegbeheerder ergens niet gestrooid heeft, is overigens niet voldoende om hem aansprakelijk te kunnen stellen. De gemeente is nu eenmaal niet in staat om op alle plekken te strooien. Wel is het belangrijk dat de gemeente de gebruikers van het wegdeel dat niet gestrooid is, informeert over de gladheid én dat deze weg valt onder het strooischema van de gemeente.

Maak foto’s van de situatie

Heb je letsel opgelopen door wegbeheerderszaken en denk je dat je de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk kunt stellen? Zorg dan altijd voor zoveel mogelijk bewijsstukken. Ga op korte termijn terug naar de locatie waar het ongeval heeft plaatsgevonden en maak foto’s van de situatie.

Laat je bovendien altijd bijstaan door een letselschade-expert. Zeker bij letsel door wegbeheerderszaken kan het weleens lastig zijn om uit te vinden wie er aansprakelijk is. De letselschade-experts van Kracht! Letselschade helpen je graag om jouw letselschadeclaim bij de juiste partij in te dienen. Omdat wij de kosten van onze dienstverlening verhalen op de aansprakelijke partij, is onze hulp voor jou in de meeste gevallen kosteloos.