Met de toetreding tot de NLE wordt bevestigd dat Kracht! voldoet aan hoogste kwaliteits- en integriteitseisen en haar klanten van de best mogelijke service voorziet.

De NLE is opgericht in 1998 en behartigt de belangen van haar leden op onderwerpen die het kantoorniveau overstijgen. De NLE is onder andere gesprekspartner van De Letselschade Raad en andere koepelorganisaties in de letselschadebranche, de media en de politiek. Ook houdt de vereniging zich bezig met thema’s als opleidingen, BGK, en brancheontwikkelingen die de bedrijfsvoering van de leden raken.

NLE-leden treden uitsluitend op voor letselschade slachtoffers en moeten ingeschreven zijn in het Register Letselschade van De Letselschade Raad. Door middel van het organiseren van evenementen, ledenbijeenkomsten en gebruik van een intranet wordt onderling contact en het uitwisselen van ervaringen bevorderd.

Met de toetreding tot de NLE wordt bevestigd dat Kracht! voldoet aan hoogste kwaliteits- en integriteitseisen en haar klanten van de best mogelijke service voorziet. Wil je weten hoe we dat doen? Neem dan contact met ons op!