Ben jij aan het werk als uitzend-, oproep-, of invalkracht? Let dan goed op!

Ben jij aan het werk als uitzend-, oproep-, of invalkracht? Let dan goed op jouw arbeidsvoorwaarden! Uit onderzoek is namelijk gebleken dat werknemers met een flexibel contract vaker gevaarlijk werk doen dan vaste werknemers. Het verrichten van gevaarlijk werk verhoogt het risico op een bedrijfsongeval. Ook als werkgever kun je de dupe worden van een bedrijfsongeval. Meer weten? In deze blog vertellen wij je meer over de valkuilen van uitzend-, oproep-, en invalkrachten.

De verschillen tussen vaste krachten, flexwerkers en zzp’ers

Uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER) blijkt het aantal verschillen tussen arbeidsomstandigheden van vaste krachten, flexwerkers en zzp’ers groot. Flexwerkers en zzp’ers geven aan vaker zwaar werk te verrichten. Indien zich problemen met de gezondheid voordoen blijkt het moeilijker om toegang te krijgen tot de bedrijfsarts. Dit in tegenstelling tot werknemers met een vast contract, die vaak makkelijk doorverwezen worden naar de bedrijfsarts.

In de bouw blijken de verschillen het grootst. Flexwerkers en zzp’ers hebben regelmatig te maken met ongezonde en onveilige werksituaties. Naast de bouw zijn de verschillen ook goed zichtbaar in het onderwijs en de cultuur-, sport-, en recreatiesector. Werknemers in deze sectoren geven aan vaker zwaar werk te verrichten dan collega’s met een vast contract.

Werknemers met een vast contract erkennen de verschillen met flexwerkers en zzp’ers. Zij geven aan dat hun werk fysiek minder zwaar is, maar dat ze vaker met veel en emotioneel zwaar werk te maken krijgen.

Het recht op bescherming en veiligheid

In verschillende wetten, zoals de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, zijn universele rechten vastgelegd. Iedere werknemer, hetzij zzp’er, flexwerker of vaste kracht, heeft recht op een gezonde en veilige werkomgeving. In theorie houdt dit in dat er altijd toegang moet zijn tot beschermende kleding en de bedrijfsarts. In de praktijk blijkt dit vaak anders te gaan.

Ga jij zelf tijdelijk aan het werk als flexwerker of zzp’er? Ken je rechten en zorg ervoor dat deze nageleefd worden. Zo verklein je de kans op een bedrijfsongeval. Ben jij werkgever en werk je regelmatig met flexwerkers of zzp’ers? Zorg dan dat je de juiste maatregelen treft om ook deze werknemers goede arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. Dit voorkomt mogelijke aansprakelijkheidsconflicten.

Slachtoffer van een bedrijfsongeval?

Ben je al slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval dat is ontstaan door slechte werkomstandigheden? Dan komt ons advies voor jou te laat. Wil je de schade die jij hebt opgelopen door het bedrijfsongeval verhalen bij de werkgever? Dan ben je bij Kracht! Letselschade aan het goede adres.

Ook als werkgever kun je slachtoffer worden van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld wanneer jouw werknemer door schuld van een derde letsel heeft opgelopen en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geworden. Erg vervelend voor je werknemer, maar ook voor jou. Als werkgever heb je immers een loondoorbetalingsverplichting zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover staat. Re-integratie en begeleiding van jouw werknemer door een arbodienst brengt voor jou eveneens extra kosten mee. Deze kosten kun je onder bepaalde omstandigheden op de aansprakelijke partij verhalen. Ook het verhalen van deze werkgeverslasten is onze kracht! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Kracht! Letselschade of de verhaalsmogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Vul ons contactformulier in of bel ons op 085-2738225.