Bij een ongeval zijn de inzittenden van het aansprakelijke voertuig niet automatisch op basis van de WA-verzekering verzekerd voor letselschade.

Wist je dat jouw WA-verzekering bij een auto-ongeluk alleen de schade vergoedt die derden door het ongeluk oplopen? Wil je bij eventueel letsel zelf ook aanspraak kunnen maken op een letselschadevergoeding en wil je dat ook jouw inzittenden verzekerd zijn bij letselschade, dan is het belangrijk om naast de WA-verzekering ook een inzittendenverzekering af te sluiten.

Binnen de inzittendenverzekering maken we onderscheid in twee soorten verzekeringen: de schadeverzekering inzittenden (SVI) en de ongevallenverzekering inzittenden (OVI).

Waarom een schadeverzekering inzittenden?

Voor we het verschil tussen de ongevallen- en de schadeverzekering inzittenden uitleggen, is het allereerst van belang om uit te leggen waarom een inzittendenverzekering zo belangrijk is. Veel mensen denken namelijk dat een inzittendenverzekering alleen geldt voor de passagiers. Ze zijn zich er niet van bewust dat een bestuurder ook als inzittende wordt aangemerkt.

Ben jij aansprakelijk voor een ongeval en heb jij of je passagier als gevolg van het ongeluk letselschade, dan wordt deze letselschade niet vanuit de WA-verzekering vergoed. Je moet hier dus een aparte inzittendenverzekering voor afsluiten. Sluit je deze verzekering niet af en ben je aansprakelijk voor het ongeluk, dan draai je zelf op voor de kosten van eventuele letselschade van jezelf en jouw inzittenden.

Wat is een schadeverzekering inzittenden?

De schadeverzekering inzittenden dekt alle kosten die verband houden met het ongeval. Het gaat dan om de materiële schade maar ook om de immateriële schade – het zogenoemde smartengeld. Bij materiële schade kun je denken aan de medische kosten die verband houden met het ongeluk, maar ook de inkomstenderving wanneer je als gevolg van het ongeval minder kunt verdienen. Smartengeld is een compensatie voor het (psychische) leed dat je door het ongeluk ervaart.

De ongevallen-inzittendenverzekering vergoedt niet de schade, maar keert een vast bedrag uit omdat één van de inzittenden blijvend invalide is geraakt of is overleden. Dit is dus een vooraf vastgestelde verzekeringssom. We noemen de ongevallen-inzittendenverzekering daarom ook wel een sommenverzekering.

SVI of OVI?

De maandpremie voor een ongevallenverzekering voor inzittenden is vaak iets lager dan de maandpremie voor de schadeverzekering inzittenden, maar daar staat tegenover dat de uitkering ook vaak lager is. Het voordeel van een ongevallenverzekering inzittenden is dat je geen juridische procedures hoeft af te wachten, omdat de verzekering direct uitkeert.

Sta je op het punt om een autoverzekering af te sluiten, check dan altijd of je ook een schadeverzekering inzittenden hebt afgesloten. Je weet zo zeker dat de financiële afhandeling bij letselschade goed geregeld is. Wil je meer weten over de schadeverzekering inzittenden of over letselschade in relatie tot verzekeringen, neem dan contact op met onze letselschade-experts.