De hoogte van de letselschadevergoeding waar je na een ongeval recht op hebt, is afhankelijk van het smartengeld en het aansprakelijkheidspercentage.

Wanneer je te maken krijgt met letselschade en je hebt de stap gezet om een letselschade-expert in de arm te nemen om je te begeleiden, dan is het fijn om te weten waar je aan toe bent. Je wilt weten of je recht hebt op een vergoeding en zo ja, wat de hoogte van de letselschadevergoeding is.

Omdat iedere casus anders is, kunnen we je hier zo geen pasklaar antwoord op geven. Wel kunnen we je vertellen hoe de vergoeding is opgebouwd, om je zo een idee te geven van de hoogte van jouw letselschadevergoeding.

Smartengeld is medebepalend voor de hoogte van de letselschadevergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit twee delen: de vergoeding voor de materiële schade en de vergoeding voor de immateriële schade. De materiële schade is vrij eenvoudig te berekenen. Je weet namelijk in de meeste gevallen precies hoeveel inkomsten je misloopt omdat je niet kunt werken.

Ook de extra kosten die je moet maken, bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding, kun je zonder al teveel moeite berekenen. De hoogte van de letselschadevergoeding voor de materiële schade, kun je dus per individueel geval zelf berekenen.

Met immateriële schade is dat een stuk lastiger. Het gaat dan om schadeposten die je wel ervaart, maar waar geen vast prijskaartje aan hangt. Denk dan aan pijnklachten, die behoorlijk wat invloed kunnen hebben op je kwaliteit van leven. Of angstklachten die je belemmeren om de straat op te gaan.

Voor die immateriële schade kun je zogenoemd smartengeld claimen. Of er sprake is van smartengeld bepaalt mede de hoogte van de letselschadevergoeding. Smartengeld zorgt er ook voor dat vergoedingen voor letselschade behoorlijk uiteen kunnen lopen.

Aansprakelijkheidspercentage

Naast het in kaart brengen van de materiële en immateriële schade is het voor het berekenen van de letselschadevergoeding ook belangrijk om te weten of iemand anders volledig aansprakelijk is voor de geleden schade.

Is er misschien sprake van eigen schuld en wordt dit ook als zodanig toegerekend? In dat geval kan het zo zijn dat de hoogte van de letselschadevergoeding voor een belangrijk deel bepaald wordt aan de hand van het aansprakelijkheidspercentage.

Stel dat jij als fietser een ongeluk krijgt met letselschade tot gevolg. Als je bent aangereden door een auto, dan is de automobilist aansprakelijk op grond van risicoaansprakelijkheid. Als fietser geldt namelijk dat je behoort tot de zwakkere verkeersdeelnemers en de wetgever vindt dat je daarom extra bescherming verdient.

Maar blijkt nu dat jij als fietser door het rode verkeerslicht bent gereden, dan kan de automobilist niet volledig aansprakelijk gesteld worden voor de letselschade. In dat geval ben je zelf dus ook deels aansprakelijk voor de geleden schade. Uiteraard heeft gedeelde aansprakelijkheid gevolgen voor de hoogte van de letselschadevergoeding.

Wil jij weten wat de hoogte van de letselschadevergoeding in jouw geval is of wil je advies over het aansprakelijk stellen van een ander na een ongeval? Onze letselschade-experts helpen je graag verder.