Direct gratis advies!

Neem contact met ons op

X
 

Als je betrokken bent bij een ongeluk, dan kan dit grote gevolgen hebben voor je dagelijkse leven. Smartengeld is een schadevergoeding die je kunt claimen nadat je letsel hebt opgelopen door een ongeluk. Dit kan een ongeluk in het verkeer zijn, maar ook bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. De schade na een ongeval is op te splitsen in materiële en immateriële schade. Het smartengeld is een financiële vergoeding voor de immateriële schade.

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schade?

Materiële schade is alle schade die in geld kan worden uitgedrukt. Denk dan aan de schade aan de auto of fiets, maar ook aan de medische kosten. Ook de kosten voor huishoudelijke hulp of misgelopen inkomsten vallen onder de materiële schade. Aan al deze kostenposten kun je een prijskaartje hangen. Bij immateriële schade is dat minder duidelijk. Als je bijvoorbeeld depressief bent na het ongeluk, dan is het moeilijk om dit in geld uit te drukken. Ook als je pijnklachten door het ongeval hebt, kun je daar lastig een prijskaartje aan hangen. Alle schade die niet in geld uit te drukken is, valt onder de immateriële schade.

Wat is smartengeld?

Als je bij een ongeval immateriële schade hebt opgelopen, dan kun je hiervoor een letselschadevergoeding claimen. Dit doe je bij de persoon die aansprakelijk is voor het letsel. Deze letselschadevergoeding noemen we smartengeld. Juist omdat het zo moeilijk is om aan letselschade een prijskaartje te hangen, is het claimen van letselschade een lastig proces. Wij raden daarom altijd aan om in het geval van letselschade een letselschade-expert in te schakelen.

Wanneer kan ik smartengeld claimen?

Het claimen van smartengeld is aan een aantal regels gebonden. Kortweg komen de regels om succesvol smartengeld te kunnen claimen op het volgende neer:

  • Er moet lichamelijk of geestelijk letsel zijn
  • Dit letsel is het gevolg van een ongeval
  • De tegenpartij moet de aansprakelijkheid erkennen
  • Het medische proces is geëindigd

Met name die laatste voorwaarde zorgt ervoor dat het claimen van smartengeld erg lang kan duren. Ben je nog steeds onder behandeling van een arts en weet je niet of er nog verbetering zal optreden, dan zijn de financiële gevolgen vaak nog niet goed te overzien. De medische behandeling moet daarom volledig zijn afgerond. Toch kun je al wel eerder starten met het opstellen van je schadeclaim. Wij helpen je daar graag bij. En onze hulp is voor jou vaak kosteloos. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.

0852738227