Direct gratis advies!

Neem contact met ons op

X
 

Als je betrokken bent bij een ongeluk, dan kan dit grote gevolgen hebben voor je dagelijkse leven. Smartengeld is een schadevergoeding die je kunt claimen nadat je letsel hebt opgelopen door een ongeluk. Dit kan een ongeluk in het verkeer zijn, maar ook bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of een ongeval in een winkel. 

Wil je de vraag beantwoorden wat smartengeld is, dan moet je dus altijd onderscheid maken tussen de materiële en de immateriële schade. Het smartengeld is een financiële vergoeding voor de immateriële schade.

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schade?

Materiële schade is alle schade die in geld kan worden uitgedrukt. Denk dan aan de schade aan de auto of fiets en de schade die je lijdt omdat je medische kosten maakt. Ook de kosten voor huishoudelijke hulp of misgelopen inkomsten vallen onder de materiële schade. Aan al deze kostenposten kun je een prijskaartje hangen. 

Bij immateriële schade is dat minder duidelijk. Als je bijvoorbeeld depressief bent na het ongeluk, dan is het moeilijk om dit in geld uit te drukken. Of als je pijnklachten door het ongeval hebt, dan is het lastig te zeggen hoe hoog de schade financieel gezien is. Alle schade die niet in geld uit te drukken is, valt onder de immateriële schade.

Wat is smartengeld?

Als je bij een ongeval immateriële schade hebt opgelopen, dan kun je hiervoor een letselschadevergoeding claimen. Dit doe je bij de persoon die aansprakelijk is voor het letsel. Deze letselschadevergoeding noemen we smartengeld. Juist omdat het zo moeilijk is om aan letselschade een prijskaartje te hangen, is het claimen van letselschade een lastig proces. Wij raden daarom altijd aan om in het geval van letselschade een letselschade-expert in te schakelen.

Wat is smartengeld? Een voorbeeld uit de praktijk

De Enkweg is een drukke verkeersweg. Parallel aan deze weg loopt een fietspad. Bij iedere kruising staat een stoplicht voor automobilisten en fietsers. Het stoplicht voor het fietspad en het afslaande verkeer springen altijd tegelijk op groen. Naast het stoplicht voor de automobilisten hangt een knipperende waarschuwingslamp, die de automobilisten waarschuwt om rekening te houden met overstekende fietsers.

Als Martin komt aanfietsen en het groene verkeerslicht ziet, rijdt hij door. Een automobilist ziet Martin niet en een aanrijding volgt. Alhoewel de auto niet heel hard reed, heeft Martin toch aardig wat letsel. Zijn schouder blijkt uit de kom, zijn knie is gebroken hij heeft een zware hersenschudding.

De automobilist is aansprakelijk voor alle schade, dus ook voor de letselschade. Hoe hoog de materiële letselschade zal zijn, zal de tijd moeten uitwijzen. Dit is onder meer afhankelijk van de medische kosten die Martin moet maken om er weer bovenop te komen. Misschien heeft hij een hulp in de huishouding nodig, omdat hij dit door zijn letsel niet meer zelf kan. Mogelijk kan hij zijn werk, al dan niet tijdelijk, niet meer uitvoeren en heeft hij hierdoor inkomstenverlies. Al deze financiële schade rekenen we tot de materiële schade, omdat het tot op de cent nauwkeurig kan worden berekend.

Daarnaast heeft Martin misschien recht op smartengeld. Deze compensatie voor de immateriële schade is lastiger in geld uit te drukken. Of er smartengeld wordt uitgekeerd en hoe hoog het bedrag aan smartengeld is, is afhankelijk van het leed dat Martin ervaart als gevolg van het ongeluk. Misschien volgt hij sinds het ongeluk een therapie, omdat hij niet meer durft te fietsen. Alhoewel de therapie onder de materiële schade valt – de kosten ervan zijn immers duidelijk – is de angst die Martin voelt niet in geld uit te drukken. Het smartengeld kan dan een compensatie zijn voor de angst die Martin sinds het ongeluk ervaart.

Wanneer kan ik smartengeld claimen?

Het claimen van smartengeld is aan een aantal regels gebonden. Kortweg komen de regels om succesvol smartengeld te kunnen claimen op het volgende neer:

  • Er moet lichamelijk of geestelijk letsel zijn
  • Dit letsel is het gevolg van een ongeval
  • De tegenpartij moet de aansprakelijkheid erkennen
  • Het medische proces is geëindigd

Met name die laatste voorwaarde zorgt ervoor dat het claimen van smartengeld erg lang kan duren. Ben je nog steeds onder behandeling van een arts en weet je niet of er nog verbetering zal optreden, dan zijn de financiële gevolgen vaak nog niet goed te overzien. De medische behandeling moet daarom volledig zijn afgerond. Toch kun je al wel eerder starten met het opstellen van je schadeclaim. Wij helpen je daar graag bij. En onze hulp is voor jou vaak kosteloos. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.

0852738227