Direct gratis advies!

Neem contact met ons op

X
 

Als je slachtoffer bent geworden bij een ongeluk en je kunt iemand anders aansprakelijk stellen, dan bestaat er mogelijk ook recht op smartengeld. Smartengeld is een schadevergoeding voor de immateriële schade die als gevolg van het ongeval is ontstaan. We vertellen je graag wat je moet doen om smartengeld na een ongeval te kunnen claimen.

 

Soorten ongevallen

Vaak denken mensen bij letselschade en smartengeld na een ongeval enkel aan verkeersongevallen. Als je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, kun je smartengeld na het ongeval claimen. Maar wist je dat je ook aanspraak op smartengeld kunt maken na een bedrijfsongeval? Dit is het geval als jouw werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade. Ook als je denkt dat je zelf fouten hebt gemaakt, loont het om ons voor advies te bellen. Er is vaak veel meer mogelijk dan je misschien denkt.

 

Wanneer kun je smartengeld na een ongeval claimen?

Smartengeld is een schadevergoeding voor de immateriële schade die is ontstaan als gevolg van een ongeval. Smartengeld/immateriële schadevergoeding wordt vergoed naast je materiële schade.

Materiële schade is de schade die in geld uit te drukken is. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische kosten die een vastgestelde hoogte hebben. Bij immateriële schade is minder duidelijk welk prijskaartje eraan hangt. Je kunt dan denken aan een schadevergoeding voor pijnklachten, depressies of angsten maar ook het verlies van je werk, hobbies en mobiliteit. Het is vaak wel duidelijk dat deze klachten van grote invloed zijn op je leven, maar het is niet duidelijk welk schadebedrag daarbij hoort. Het smartengeld is een vergoeding voor deze klachten en beperkingen.

 

Bij wie kun je smartengeld na een ongeval claimen?

Als je een ongeluk hebt gehad, dan moet je je voor de letselschadevergoeding wenden tot de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval. Bij een verkeersongeluk kan dit de tegenpartij zijn, maar ook de verzekeraar van je eigen voertuig. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een eenzijdig ongeval, waarbij dus geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Omdat je jezelf niet aansprakelijk kunt stellen, kun je de smartengeldclaim dan neerleggen bij de verzekeraar van je inzittendenverzekering. In het geval van een bedrijfsongeval stel je de werkgever aansprakelijk voor het ongeval.

 

Voorwaarden voor het claimen van smartengeld na een ongeval

Alleen wanneer er is voldaan aan een aantal voorwaarden, kun je met succes smartengeld na een ongeval claimen. Zo moet er lichamelijk of geestelijk letsel zijn en moet dit letsel ook het gevolg zijn van het ongeval. Soms zijn de gevolgen direct na een ongeval duidelijk, in andere gevallen kunnen ze ver in de toekomst optreden. Jouw belangenbehartiger neemt ook dat aspect mee in de schaderegeling en het smartengeld. En belangrijke voorwaarde is dat de medische gevolgen duidelijk zijn zodat er een duidelijke kostenraming gemaakt kan worden én de tegenpartij moet de aansprakelijkheid erkennen.

Zoek je een ervaren en erkende belangenbehartiger die voor jou opkomt, iemand die je kan helpen bij het claimen van smartengeld na een ongeval, neem dan contact op met de zeer ervaren letselschade-experts van Kracht! Letselschade. Wij hebben alle kennis in huis om jou bij je letselschadeclaim te ondersteunen en onze hulp is voor jou bovendien kosteloos.

 

Bedrijfsongeval: heb ik recht op een schadevergoeding?

Wanneer je slachtoffer bent van een ongeval onder werktijd, ofwel een bedrijfsongeval, dan kun je in veel gevallen een schadevergoeding van je werkgever vragen. Je werkgever is bij een bedrijfsongeval namelijk bijna altijd aansprakelijk. Alleen wanneer je zelf roekeloos handelde, bestaat de kans dat je na het bedrijfsongeval geen recht hebt op een schadevergoeding. Overigens blijkt dat roekeloos gedrag zelden aantoonbaar is en dat de werkgever ook in gevallen van vermeende roekeloosheid gewoon aansprakelijk is.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de werkgever “zodanige maatregelen [moet] treffen en aanwijzingen [moet] verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Dit betekent in het kort dat de werkgever ervoor moet zorgen dat hij:

  • beschermingsmiddelen ter beschikking stelt;
  • waarschuwt voor gevaar, zoals een natte vloer;
  • keuring & onderhoud pleegt aan machines en installaties, zodat ze veilig zijn;
  • duidelijke veiligheidsinstructies opstelt;
  • zorgt dat de veiligheidsinstructies worden nageleefd, door daarop te controleren.

 

Recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Dat lijkt allemaal heel voor de hand liggend, maar in veel gevallen bestaat er na een bedrijfsongeval ook recht op een schadevergoeding als het ongeval (deels) de eigen schuld van de werknemer is.

Stel je klimt op een vensterbank om een raam dicht te doen en je komt hierbij ten val. Als er ook een trapje beschikbaar is, dan lijkt dit een duidelijk gevalletje ‘eigen schuld’. Toch is je werkgever in veel van dit soort situaties wel degelijk aansprakelijk. Alleen wanneer hij kan bewijzen dat hij hierover duidelijke instructies gaf, kan het zijn dat hij niet aansprakelijk is.

Juist de bewijslast die hierin bij de werkgever ligt, blijkt voor veel werkgevers een probleem. In de meeste gevallen zijn zij daarom aansprakelijk bij een bedrijfsongeval en zullen zij hiervoor een schadevergoeding moeten betalen.

 

Een goede band met je werkgever

Veel werknemers vinden het na een bedrijfsongeval moeilijk om een schadevergoeding bij hun werkgever te claimen, omdat ze bang zijn de relatie met hun werkgever te verstoren. Hierbij is het goed om te weten dat veel werkgevers een verzekering voor bedrijfsongevallen afsloten en dat dit dus geen problemen hoeft op te leveren.

Om te voorkomen dat emoties een rol gaan spelen bij een dergelijke procedure, is het wel verstandig om de hulp van een letselschade-expert in te schakelen voor het claimen van een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval. Onze letselschade-experts weten bovendien precies waar ze rekening mee moeten houden bij de schadeclaim en onze dienstverlening is voor jou als slachtoffer altijd gratis.

Ben je slachtoffer van een bedrijfsongeval en wil je weten of jij recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade-experts.

0852738227