Direct gratis advies!

Neem contact met ons op

X
 

Als je slachtoffer bent geworden bij een ongeluk en je kunt iemand anders aansprakelijk stellen, dan bestaat er mogelijk ook recht op smartengeld. Smartengeld is een schadevergoeding voor de immateriële schade die als gevolg van het ongeval is ontstaan. We vertellen je graag wat je moet doen om smartengeld na een ongeval te kunnen claimen.

Soorten ongevallen

Vaak denken mensen bij letselschade en smartengeld na een ongeval alleen aan verkeersongevallen. Als je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, dan kun je inderdaad vaak smartengeld claimen. Maar wist je dat je ook aanspraak op smartengeld kunt maken na een bedrijfsongeval? Dit is het geval als jouw werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade. Ook als je denkt dat je zelf fouten hebt gemaakt, loont het om ons voor advies te bellen. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt. 

Tot slot is het ook mogelijk om smartengeld te eisen als er medische fouten zijn gemaakt. Omdat we het in deze tekst hebben over het smartengeld na een ongeval, gaan we hier niet dieper in op het smartengeld dat je kunt claimen als gevolg van een medische fout.

Wat is smartengeld?

Bij letselschade maken we onderscheid tussen twee soorten vergoedingen. Er is letselschadevergoeding voor de materiële schade. Het gaat dan niet om de schade aan het materiaal, zoals blikschade aan de auto of een gescheurde broek, maar onder deze noemer valt alle schade waar je precies van kunt stellen wat de waarde is. Dus aan medische kosten hangt een duidelijk prijskaartje en ook bij inkomensverlies kun je precies uitrekenen hoe groot de schadepost is. Dit is allemaal materiële letselschade.

Anders is het bij het smartengeld. Dit is namelijk het deel van de letselschadevergoeding dat gebaseerd is op de immateriële schade. Deze schade is moeilijker in geld uit te drukken. Het gaat dan om de angst die je ervaart sinds het ongeval of de depressieve klachten waar je als gevolg van het ongeval mee kampt. Hoe groot de schade is, is lastig in geld uit te drukken. Wil je na een ongeval smartengeld claimen, dan gaat het dus om het deel van de letselschade waar geen overduidelijk prijskaartje aan hangt.

Bij wie kun je smartengeld na een ongeval claimen?

Als je een ongeluk hebt gehad, dan moet je je voor de letselschadevergoeding wenden tot de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval. Bij een verkeersongeluk kan dit de tegenpartij zijn, maar ook de verzekeraar van je eigen voertuig. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een eenzijdig ongeval, waar dus geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn. Omdat je jezelf niet aansprakelijk kunt stellen, kun je de smartengeldclaim dan neerleggen bij de verzekeraar van je inzittendenverzekering. In het geval van een bedrijfsongeval stel je de werkgever aansprakelijk voor het ongeval.

Voorwaarden voor het claimen van smartengeld na een ongeval

Alleen wanneer er is voldaan aan een aantal voorwaarden, kun je met succes smartengeld na een ongeval claimen. Zo moet er lichamelijk of geestelijk letsel zijn en moet dit letsel ook het gevolg zijn van het ongeval. Soms zijn de gevolgen direct na een ongeval duidelijk, in andere gevallen kunnen ze ver in de toekomst optreden. Jouw belangenbehartiger neemt ook dat aspect mee in de schaderegeling en het smartengeld. 

Een belangrijke voorwaarde is dat de medische gevolgen duidelijk zijn, zodat er een duidelijke kostenraming gemaakt kan worden. De behandelingen moeten dus zo ver als mogelijk afgerond zijn. Tot slot is het belangrijk dat de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent.  

Zoek je een ervaren en erkende belangenbehartiger die voor jou opkomt, iemand die je kan helpen bij het claimen van smartengeld na een ongeval, neem dan contact op met de zeer ervaren letselschade-experts van Kracht! Letselschade. Wij hebben alle kennis in huis om jou bij je letselschadeclaim te ondersteunen en onze hulp is voor jou bovendien kosteloos.

0852738227