Direct gratis advies!

Neem contact met ons op

X
 

Wanneer je slachtoffer bent van een ongeval onder werktijd, ofwel een bedrijfsongeval, dan kun je in veel gevallen een schadevergoeding van je werkgever vragen. Je werkgever is bij een bedrijfsongeval namelijk bijna altijd aansprakelijk. Alleen wanneer je zelf roekeloos handelde, bestaat de kans dat je na het bedrijfsongeval geen recht hebt op een schadevergoeding. Overigens blijkt dat roekeloos gedrag zelden aantoonbaar is en dat de werkgever ook in gevallen van vermeende roekeloosheid gewoon aansprakelijk is.

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 BW. Hierin staat dat de werkgever “zodanige maatregelen [moet] treffen en aanwijzingen [moet] verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Dit betekent in het kort dat de werkgever ervoor moet zorgen dat hij:

  • beschermingsmiddelen ter beschikking stelt;
  • waarschuwt voor gevaar, zoals een natte vloer;
  • onderhoud pleegt aan machines en installaties, zodat ze veilig zijn;
  • duidelijke veiligheidsinstructies opstelt;
  • zorgt dat de veiligheidsinstructies worden nageleefd, door daarop te controleren.

Recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Dat lijkt allemaal heel voor de hand liggend, maar in veel gevallen bestaat er na een bedrijfsongeval ook recht op een schadevergoeding als het ongeval (deels) de eigen schuld van de werknemer is.

Stel je klimt op een vensterbank om een raam dicht te doen en je komt hierbij ten val. Als er ook een trapje beschikbaar is, dan lijkt dit een duidelijk gevalletje ‘eigen schuld’. Toch is je werkgever in veel van dit soort situaties wel degelijk aansprakelijk. Alleen wanneer hij kan bewijzen dat hij hierover duidelijke instructies gaf, kan het zijn dat hij niet aansprakelijk is.

Juist de bewijslast die hierin bij de werkgever ligt, blijkt voor veel werkgevers een probleem. In de meeste gevallen zijn zij daarom aansprakelijk bij een bedrijfsongeval en zullen zij hiervoor een schadevergoeding moeten betalen.

Een goede band met je werkgever

Veel werknemers vinden het na een bedrijfsongeval moeilijk om een schadevergoeding bij hun werkgever te claimen, omdat ze bang zijn de relatie met hun werkgever te verstoren. Hierbij is het goed om te weten dat veel werkgevers een verzekering voor bedrijfsongevallen afsloten en dat dit dus geen problemen hoeft op te leveren.

Om te voorkomen dat emoties een rol gaan spelen bij een dergelijke procedure, is het wel verstandig om de hulp van een letselschade-expert in te schakelen voor het claimen van een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval. Onze letselschade-experts weten bovendien precies waar ze rekening mee moeten houden bij de schadeclaim en onze dienstverlening is voor jou als slachtoffer altijd gratis.

Ben je slachtoffer van een bedrijfsongeval en wil je weten of jij recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade-experts.

0852738227